Nieuws

24 maart 2016

Eerste Mooc UU live

24 maart 2016- De eerste MOOC van de Universiteit Utrecht gaat op 4 april live op het platform Coursera. De inschrijving is onlangs gestart. Deze MOOC met als onderwerp Clinical Epidemiology is de eerste van vier MOOCs die de UU in 2016 gaat ontwikkelen, elk gekoppeld aan een van de strategische thema’s van de universiteit. De universiteit wil met de MOOCS studenten kennis laten maken met de vakgebieden. Hierdoor kunnen ze een betere keuze maken uit geaccrediteerde Small Private Online Courses (SPOCs) en het campusonderwijs. Een MOOC – een Massive Open Online Course –is een gratis online cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers niet aan een locatie gebonden zijn. Een cursus duurt zo’n 3 tot 6 weken en kenmerkt zich door veel interactie tussen studenten, die de cursus plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen volgen. Binnen een MOOC wordt veel gebruik gemaakt van video, quizzen, teksten en huiswerk en een afsluitend examen. De opleiding is niet geaccrediteerd. Doelstellingen De UU wil met MOOCs ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderwijs en het onderwijs breed beschikbaar stellen. Daarom worden MOOCs gecoördineerd als innovatieproject door Educate-it. Andere doelstellingen die de UU met MOOCs wil bereiken zijn: Bekendheid genereren voor de Universiteit Utrecht. Bijdragen aan (internationale) reputatie. Op basis van vier strategische thema’s laten zien waar de UU excellent. Marketing van (post)graduate online onderwijs & onderzoeken of MOOCs leiden tot meer deelnemers voor UU-onderwijsprogramma’s, in het bijzonder (online) master onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken door genereren van data. UU en online onderwijs De Universiteit Utrecht heeft al geruime ervaring met online onderwijs. De MOOCS zijn een introductie tot de SPOCs en het campusonderwijs. De Universiteit Utrecht ontwikkelt al sinds 2012 SPOCs – Small Private Online Courses – en was daarmee een van de eerste instellingen die deze  cursussen en ook volledige masterprogramma’s aanbood. Inmiddels biedt de universiteit al meer dan 70 volledig online geaccrediteerde cursussen op het platform ElevateHealth, die de UU samen met het UMCU heeft opgericht. Hierin wordt kleinschalig onderwijs aangeboden met intensieve begeleiding en veel interactie tussen zowel medestudenten als met docenten. Het past goed in het Utrechts onderwijsmodel, waarin kleinschaligheid, personalisering en activerend onderwijs voorop staan. Het voordeel van SPOCs is dat studenten uit de hele wereld hun opleiding op afstand kunnen volgen en niet naar Utrecht hoeven te komen. We gaan deze online cursussen ook toepassen om eventuele deficiënties weg kunnen werken bij studenten voordat ze aan een master deelnemen. Parallel aan het initiatief Elevate zijn de eerste MOOCs opgericht door topinstellingen zoals Stanford, MIT en Harvard. MOOC-platformen bieden cursussen aan die gratis online open zijn en grootschalig worden aangeboden en gevolgd. De MOOCs hebben er voor gezorgd dat online onderwijs internationaal en bestuurlijk weer op de agenda gezet is. Het heeft de populariteit van online onderwijs enorm vergroot. Sinds najaar 2013 zijn enkele van de topinstellingen en MOOC-platformen hun focus aan het verleggen: naast de MOOCs zijn ze gestart met het aanbieden van SPOCs. Deze laatste onderwijsvorm heeft een duurzamer businessmodel en een veel hoger succesvol uitstroompercentage. Te verwachten is dat beide onderwijsvormen de komende jaren naast elkaar zullen blijven bestaan- de toekomst zal dit uitwijzen. De UU-MOOCs Nu de eerste jaren van experimenteren op de MOOC-platformen voorbij zijn, is de tijd rijp om de mogelijkheden van de MOOCs voor de Universiteit Utrecht te onderzoeken. Er is geen intentie om het on-campus onderwijs geheel online aan te gaan bieden. Wel is het van belang om parallel aan het on-campus onderwijs ook off-campus onderwijs te ontwikkelen, zoals beschreven in het strategisch plan in het kader van internationalisering en valorisatie. Hierbij is zelfs een combinatie denkbaar waarbij onze campusstudenten samen met studenten elders in de wereld aan dezelfde cursus of master programma’s deelnemen. Onder coördinatie van Educate-it worden in 2016 vier MOOCs ontwikkeld, ieder gekoppeld aan één van de vier onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht: Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth. De MOOCs worden aangeboden op het platform Coursera. Op de corporate site van de UU kan je meer informatie vinden over de MOOCs die de UU aanbiedt. Op de Elevate-site kan je informatie vinden over de SPOCs die de UU aanbiedt.    

15 maart 2016

Digitale toetsvoorziening op locatie

15 maart 2016 – Door de groei in het gebruik van de digitale toetsvoorziening en de toenemende behoefte van docenten aan digitaal toetsen wordt de grootschalige digitale toetsvoorziening in het Educatorium de komende tijd verder uitgebreid van 480 naar 650 toetsplekken. Daarnaast gaan de huidige voorzieningen voor digitaal toetsen over enkele maanden over naar de staande organisatie. Dat betekent dat het een structurele voorziening wordt binnen de UU. Op verzoek van faculteiten kunnen ook kleinschalige digitale toetsvoorzieningen op locatie gecreëerd worden. Deze kunnen worden ingezet voor kleinschalige toetsen, toetsinzage, herkansingen en studenten met een beperking. Door het uitbreiden van het aantal digitale toetsplekken in het Educatorium en toetsvoorzieningen op locatie kan Educate-it blijven voorzien in de behoefte van docenten. Bij REBO (USBO) wordt begin april een toetsvoorziening op locatie ingericht met 40 toetsplekken. Bij Diergeneeskunde is al enkele maanden een toetsvoorziening op locatie in gebruik. Ook andere faculteiten zijn hiervoor plannen aan het maken.  

23 februari 2016

Hoe innoveren docenten hun onderwijs? Kom naar het Educate-it plein op de Onderwijsparade

Wil je je onderwijs interactiever maken? Je schriftelijke toetsen digitaliseren? Bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar maken? Studenten online laten oefenen met communicatievaardigheden? Het zijn allemaal stappen om je onderwijs te innoveren en blended te maken. Daarvoor biedt het UU-brede programma Educate-it ondersteuning, faciliteiten en IT-tools. Benieuwd naar de ervaringen van docenten die hiermee al hun onderwijs geïnnoveerd hebben? Kom dan naar het Educate-it plein op de Onderwijsparade op 3 maart van 12.00 tot 16.00 uur. Op het podium in de aula van het Academiegebouw demonstreren docenten van verschillende faculteiten welke tools zij in hun onderwijs gebruiken en wat hun ervaringen daarmee zijn. Zo demonstreren docenten BETA de tool Scalable learning, een online platform waarin kennisclips kunnen worden verrijkt en geïntegreerd in een interactieve omgeving. Geesteswetenschappen demonstreert de tool Itels (taalverwerving door online videocommunicatie en virtual world met natives en non-natives), docenten Diergeneeskunde en Geneeskunde laten zien hoe zij werken met e-modules in het onderwijs. Maar ook demonstreren verschillende docenten van de faculteiten BETA, GEO, REBO en DGK hoe zij digitaal toetsen in hun onderwijs toepassen. Ten slotte worden ook MOOCs, de tools Presenterswall, FeedbackFruits, E-lectures en Xerte gedemonstreerd op het Educate-it plein. Kom langs, ga in gesprek met deze docenten, laat je inspireren en vraag hoe Educate-it jouw onderwijs kan versterken.      

12 januari 2016

Votingtool PresentersWall voor hele UU beschikbaar

Je college of presentatie interactiever maken door iedereen erbij te betrekken en een stem te geven kan met een votingtool. Een van die votingtools is PresentersWall, waarvoor onlangs een campuslicentie is afgesloten en dus voor de hele UU beschikbaar is. Met een votingtool kan je vragen stellen aan studenten of deelnemers die zij direct via (hun eigen) device kunnen beantwoorden. De ontvangen antwoorden worden direct live weergegeven en, indien wenselijk, voor de hele groep zichtbaar gemaakt. De votingtool PresentersWall kent een groot aantal vraagtypen; zowel open als multiple choicevragen.   Campuslicentie Omdat de interesse voor de votingtool PresentersWall binnen de UU het afgelopen jaar is gegroeid en elke dag nieuwe docenten zich daarvoor melden bij Educate-it, is besloten voor het academisch jaar 2015-2016 een campuslicentie af te sluiten. Dit betekent dat alle docenten, medewerkers en studenten van de UU gebruik kunnen maken van PresentersWall. Het gebruik van een votingtool zoals PresentersWall kan zinvol zijn wanneer je: meer interactie met de studenten in het college wil bereiken feedback wil krijgen van de groep studenten een discussie wil starten op basis van de gepolste mening van de studenten de kennis van de studenten op een eenvoudige manier formatief wil toetsen Interactie tijdens hoorcolleges Met een votingtool kan er tijdens de vaak onpersoonlijke hoorcolleges in grote groepen meer interactie tussen docent en studenten ontstaan. De antwoorden die studenten geven kunnen als feedback dienen voor de docent. Het geeft de docent inzicht in waar de studenten staan en geven de docent de mogelijkheid om hier verder op in te gaan. Daarnaast geeft het gebruik van de votingtool iedere student een stem. Waar mogelijk een drempel voor studenten is om te spreken in een grote collegezaal, kunnen zij via een votingtool toch hun mening anoniem indienen. De docent krijgt zo nog een beter beeld van de gehele groep en kan daar in zijn/haar college op inspelen.   Docentervaringen Benieuwd naar de ervaringen van docenten met PresentersWall in hun onderwijs? Bekijk het onderstaande filmpje van docent Bouke van Gorp van Geowetenschappen. Of lees hoe deze tool is toegepast tijdens een cursus winkunde voor niet-Bètasdtudenten en bij Diergeneeskunde. https://www.youtube.com/watch?v=EKFrexjp7v0 Om gebruik te maken van Presenterswall ga je naar http://edu.presenterswall.com. Zoek Universiteit Utrecht, log in met SolisID en geef eenmalig toestemming voor de beveiligde SURFconextverbinding. Wil je meer nog meer informatie over PresentersWall (zoals een handleiding) of heb je interesse in andere mogelijkheden om jouw onderwijs te innoveren? Kijk dan eens op de Educate-it website of in de Blended Learningmodules, dien een innovatieproject in of mail Educate-it. Votingtools zoals PresentersWall zijn uitermate geschikt voor het activeren van het onderwijs. Votingtools worden meestal anoniem gebruikt. Echter, wees je bewust dat als je voornaam en achternaam in combinatie met andere persoonsgegevens vraagt (zoals sekse en leeftijd), dat het eventueel ter herleiden is tot personen (zie Wet Bescherming Persoonsgegevens).  

8 december 2015

Workshop Communicatievaardigheden oefenen met TrainTool

In steeds meer opleidingen zijn communicatievaardigheden, zoals het voeren van feedback- of slechtnieuwsgesprekken, presenteren en interviewtechnieken, onderdeel van de opleiding. Om studenten deze vaardigheden online te laten oefenen, kunnen docenten en studenten gebruikmaken van de pilotlicentie op TrainTool. TrainTool is een app waarin aan de hand van een filmpje een situatie aan een student wordt voorgelegd. Vervolgens wordt aan de student gevraagd om op deze situatie te reageren. Dit kunnen ze doen door zichzelf op te nemen via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Ze kunnen net zo lang oefenen tot ze tevreden zijn met het resultaat. Wanneer zij een opname van zichzelf hebben die zij goed genoeg vinden, kan de opname worden gedeeld met medestudenten en/of docenten en kunnen Vervolgens kunnen zij feedback geven op het opgenomen materiaal. TrainTool inzetten in je onderwijs TrainTool kan gemakkelijk in het onderwijs worden geïntegreerd door studenten als voorbereiding op het contactonderwijs te laten oefenen met algemene communicatieve vaardigheden of gesprekvaardigheden. Studenten krijgen zo, naast het face-to-face onderwijs, de mogelijkheid om extra te oefenen. De mogelijkheid om feedback te geven op elkaars video heeft als voordeel dat studenten niet alleen hun eigen resultaat en de daarop ontvangen feedback kunnen bekijken, maar ook kunnen meekijken met het leerproces van andere studenten. Docenten die gebruik willen maken  van TrainTool kunnen per mail een account aanvragen via liza@traintool.com onder vermelding van je naam, de faculteit en de betreffende cursus. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een account, de basisinstructies en een online training om met TrainTool te leren werken. Om TrainTool echt succesvol in je onderwijs in te zetten is het zinvol een van de workshops te volgen. Deze wordt gegeven op de Uithof op donderdag 14 januari (15:15u – 16:45u). Opgeven voor de workshop kan via liza@traintool.com. Meer informatie over TrainTool vind je in dit korte filmpje. Ervaringen met TrainTool van UU-docent Frans Kranenburg kan je zien in dit korte interview. Wil je gelijk ervaren hoe TrainTool werkt? Download dan de TrainTool app in de appstore of google playstore. Wanneer je de app opent en meteen (zonder in te loggen) naar links swipet, kom je in de demo-omgeving.   Educate-it en blended learning Met het inzetten van TrainTool in je onderwijs combineer je online en face-to-face onderwijs, een manier om je onderwijs blended te maken. Het blended learningconcept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Docenten kunnen ondersteuning krijgen bij het praktische gebruik van de verschillende IT-tools, waaronder TrainTool, en bij het toepassen van blended learning in het onderwijs. Het UU-brede programma Educate-it verzorgt dit in de vorm van blended learningmodules. Deze trainingen zijn vrij toegankelijk voor alle docenten aan de UU, overzichtelijk in tijdsbesteding en flexibel (online of blended) te volgen. Meer informatie vind je op de Docentprofessionaliseringpagina van Educate-it.  

24 november 2015

DUB magazine: De digitale universiteit

DUB heeft een speciale editie uitgebracht waarin aandacht wordt besteed aan de digitale universiteit. Is dat de universiteit van de toekomst? Wat verandert er voor het onderwijs en onderzoek? In het magazine wordt aandacht besteed aan onder andere digitaal toetsen, kennisclips, videofeedback en ook innovatieve tools zoals Google Glass. Mooie voorbeelden van tools waarmee het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it het onderwijs aan de UU een kwaliteitsimpuls wil geven. Benieuwd naar de tools en de ervaringen van docenten ermee in hun onderwijs? Lees dan de DUB-uitgave ‘De digitale universiteit’ die zowel in papieren vorm als in e-magazinevorm beschikbaar is met linkjes naar illustrerende video’s en extra informatie.

8 oktober 2015

Gezocht: docenten voor pilot FeedbackFruits in blok 2

Je onderwijs interactiever maken? Dat kan heel eenvoudig door bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar te maken. Door de IT tool FeedbackFruits in je onderwijs in te zetten beschik je over een platform waar studenten en docenten open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Hierop kunnen filmpjes of colleges online worden gezet en kunnen studenten dit pauzeren en een vraag stellen bij de betreffende minuut. Ook kunnen studenten online de stof bediscussiëren en moeilijke onderdelen worden verrijkt met online lesmateriaal. Educate-it zoekt docenten die willen meedoen met de pilot FeedbackFruits in blok 2. Geïnteresseerde docenten kunnen zich aanmelden via educate-it@uu.nl. In een adviesgesprek wordt uitgelegd wat FeedbackFruits is en wat het kan betekenen voor je onderwijs. Vervolgens zorgt Educate-it voor de inrichting van je cursus. De enige investering voor docenten is dus naar een adviesgesprek komen van maximaal 1 uur. Bekijk voor meer informatie over FeedbackFruits deze korte introductie (in het Engels). Daarnaast geven deze twee (1,2) filmpjes een idee hoe docenten FeedbackFruits gebruiken in hun onderwijs en wat ze eraan hebben gehad.  

17 september 2015

Artikel op Weblectures.nl: Universiteit Utrecht werkt aan een grootschalig E-lecturesproject

14-09-2015 – Eind 2014 is bij de Universiteit Utrecht op centraal niveau het programma Educate-it gelanceerd. Er wordt gewerkt aan 4 deelprojecten: E-lectures, E-assessment, ELO en Innovatieprojecten. In dit bericht lichten we de plannen binnen het project E-lectures toe. Klik hier om het volledige bericht te lezen.

27 augustus 2015

Innovatief idee voor gepersonaliseerd onderwijs met ICT? Doe mee met de Innovation Challenge

Weet jij als docent hoe je innovatieve ICT-toepassingen kan inzetten om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs te stimuleren, zodat het beter aansluit bij de leerbehoeften van studenten? Doe dan mee aan de Innovation Challenge van SURFnet. Aan deze wedstrijd kunnen duo’s van docenten en studenten meedoen door een projectvoorstel in te dienen. De meest innovatieve ideeën die een impuls geven aan onderwijs op maat, maken zo kans op 10.000 euro om dat idee te verwezenlijken. Denk aan toepassingen waarbij slim gebruik wordt gemaakt van augmented reality, 3D print, drones, wearables, big data etc. Of aan producten of diensten als apps, games, ebooks of interactietools. Klik hier om de rest van het bericht te lezen.

15 juli 2015

Communicatievaardigheden oefenen met Traintool

15/07/2015 – In steeds meer opleidingen zijn communicatievaardigheden, zoals het voeren van feedback- of slechtnieuwsgesprekken, presenteren en interviewtechnieken, onderdeel van de opleiding. Sinds deze week kunnen docenten en studenten gebruikmaken van de pilotlicentie op TrainTool, waarmee studenten deze vaardigheden online kunnen trainen. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.