Nieuws

4 september 2017

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 15 december 2017 je projectvoorstel indienen. Nieuwe opzet: 2 pijlers De bestaande stimuleringsregeling Open en online onderwijs is inhoudelijk herzien en kent voortaan twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. OCW en SURF willen zo een extra impuls bieden aan de adoptie van open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisdeling met het hele hoger onderwijsveld. Pijler Online onderwijs: jaarthema peer feedback en peer assessment in online onderwijs Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het herontwerpen van bestaand onderwijs, ofwel het ontwikkelen van nieuw online onderwijs. Nieuw is het jaarthema, dat moet zorgen voor meer focus van de projecten en het versterken van gezamenlijke kennisontwikkeling. Het jaarthema waarop projectvoorstellen dit jaar moeten aansluiten is het effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 550.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie dient door het project te worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2018.   Pijler Open leermateriaal Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Hierdoor wordt gestimuleerd dat docenten gezamenlijk over instellingsgrenzen heen kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen opbouwen en (her)gebruiken. Door samenwerking kunnen zij de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie dient door het project te worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2018.   Informatie en voorstel indienen Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om interne procedure UU te volgen en het sjabloon te gebruiken dat SURF begin september op hun site plaatst. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. In tegenstelling tot vorige jaren, zijn aanvragers nu zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: Informatieflyer Pijler Online onderwijs 2018 (pdf) Informatieflyer Pijler Open leermaterialen 2018 (pdf) Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten: surf.nl/stimuleringsregeling/online-onderwijs surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen  

21 augustus 2017

Onderzoekstagiair gezocht!

Wil jij in de wereld duiken van het ontwikkelen en afnemen van goede toetsen? Wil jij direct bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de UU? Wij zijn op zoek naar een stagiair die onderzoek kan doen naar kwaliteit van (digitaal) toetsen op basis van interviews en literatuurstudie. Je formuleert een concreet advies dat direct ingezet kan worden in het proces van digitaal toetsen aan de UU. Tijdens de opdracht leer je het programmateam Educate-it kennen, word je begeleid door gepromoveerde onderwijskundigen van Onderwijsadvies & Training (O&T), en ervaar je hoe digitale toetsing georganiseerd wordt binnen een grote onderwijsinstelling. Lees hier meer over de opdracht

3 juli 2017

Twee MOOCs van de UU live

Maandag 3 juli gaan maar liefst twee MOOCs live op het platform Coursera: Future Foods en Dynamics of Youth. Daarmee komt het totaal aantal MOOCs van de UU op vijf. De Universiteit Utrecht wil met MOOCs de Universiteit en haar strategische thema’s internationaal profileren, ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderwijs en onderwijs breed beschikbaar maken. Daarom worden MOOCs, elk gekoppeld aan een van de strategische thema’s of een focusgebied van de universiteit, gefaciliteerd door Educate-it.   Dynamics of Youth De MOOC 'Understanding child development from synaps to society' geeft goed weer hoe complex de ontwikkeling de ontwikkeling van kinderen is, en hoe dit wordt beïnvloed door een groot aantal factoren in verschillende organisatieniveaus. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de 'developmental systems approach', de ontwikkeling van het brein, cognitieve, taal- en sociaal emotionele ontwikkeling en alle factoren die een invloed hebben op die ontwikkeling. Om te illustreren hoe een interdisciplinaire benadering helpt bij het begrijpen van ontwikkeling, wordt gedemonstreerd hoe onderzoekers van verschillende disciplines en achtergrond ontwikkeling onderzoeken aan de Universiteit Utrecht.   Future Food Het doel van de MOOC 'Unraveling solutions for future food problems' is het creëren van bewustzijn voor een transdisciplinaire benadering voor voedselproblemen in de wereld. In de cursus komen de hoofdpunten met betrekking tot 'food shortage' en 'healthy choices' vanuit een interdisciplinair perspectief naar voren. Zo komen onder andere aan bod: mogelijke oplossingen die tegemoet komen aan de eisen van de groeiende wereldpopulatie, de rol van voeding voor de preventie van niet-overdraagbare aandoeningen en de behoefte voedselkeuzes te begrijpen die nodig zijn voor verandering naar een gezonder dieet en alternatieve voedingsmiddelen.   Zelf een MOOC ontwikkelen? Na de zomer wordt gestart met de ontwikkeling van de MOOC ‘Sustainability’. Naar verwachting zullen er binnen afzienbare tijd zeven MOOCs beschikbaar zijn. Mogelijk worden deze MOOCs ook geïntegreerd in summerschools en het campusonderwijs, al dan niet gecombineerd met werkgroepen en een toets op de campus. Docenten en onderzoekers die interesse hebben in het ontwikkelen van een MOOC, kunnen terecht bij de coördinator van de Strategische Thema's of bij de projectleider Online Onderwijs van Educate-it, Renée Filius. Voor meer informatie over MOOCs en de ervaringen van docent Antoine Buys van Human Rights over het ontwikkelen van een MOOC bekijk het filmpje onderaan de pagina.   Positieve evaluaties De MOOC van Institutions ‘Human Rights for Open Societies’ en van Life Sciences, ‘Clinical Epidemiology’ verlopen goed, evenals de al bestaande MOOC ‘Ebola’ die de UU samen met de UvA ontwikkelde. Voor de drie MOOCs hebben zich elk rond de 20.000- 25.000 deelnemers ingeschreven, waarvan gemiddeld zo’n 5.000 deelnemers actief aan de hele cursus meedoen. Dat de cursus goed gewaardeerd wordt, blijkt niet alleen uit de evaluatiecijfers (elke MOOC wordt gewaardeerd met een 4.7 op een schaal van 1-5), maar ook uit vele positieve reacties die deelnemers op de website van Coursera achterlaten. Voorbeelden hiervan zijn:   Human Rights for Open Societies An excellent introduction to Human Rights in an inclusive and Open Society. I have learned a lot about the basic rights that ALL human beings have irrespective of the countries they reside in. All states have an obligation to ensure that those human rights are protected at all cost and in the best interests of each and every citizen and non-citizen! Amazing for all the beginners. The course has very clear structure, which enables you to connect all the topics. Very clear lectures and quizzes that help you with further understanding. This course is an excellent guide to the problems and benefits of human rights within open society!     Clinical Epidemiology I loved the clarity of focus, the clarity of the lectures, the simplicity used in explained the concepts. I am most grateful as this has been of great help and I think I am ready to embark on discussions with senior clinicians in order to carry out research. This will generate evidence which will readily be applicable to the patients in our settings Thank you! Thank you so much for this HUGE opportunity to take a world class course for free with two of the best professors there are. I have no words to describe my satisfaction. I really enjoyed every single lecture. Thank you so much for providing this opportunity for me, as a middle-eastern student, to learn from you. Thank you so much!

27 juni 2017

Blackboard wint Europese aanbesteding van de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft via een Europese aanbesteding opnieuw Blackboard geselecteerd voor haar elektronische leeromgeving. Omdat het huidige contract met Blackboard afloopt op 31 december 2018, is in oktober 2016 een selectietraject gestart. Binnenkort ondertekent het College van Bestuur het contract voor de 4-jaar durende samenwerking.   Europese aanbesteding SURFmarket heeft in oktober 2016 samen met acht onderwijsinstellingen, waaronder de Universiteit Utrecht, een raamovereenkomst afgesloten met vier leveranciers van elektronische leeromgevingen. De onderwijsinstellingen zijn vervolgens onafhankelijk van elkaar een zogenoemde mini-competitie gestart om de leverancier te selecteren die het beste past bij de onderwijsinstelling. Het traject en daaropvolgende keuze voor Blackboard is in goede samenwerking tussen de directie Information and Technology Services (ITS) en de faculteiten tot stand gekomen. Een belangrijk onderdeel in de mini-competitie was de feedback van docenten, studenten en beheerders op de aangeboden systemen. Via gebruikerstesten hebben teams van docenten en studenten alle systemen uitvoerig vergeleken.  Zo is getoetst welk systeem het beste aansluit bij de praktijk van de Universiteit Utrecht, de gebruikerswensen en welk het meest gebruiksvriendelijk is. Best passend Commissies bestaande uit facultaire vertegenwoordigers hebben de aanbiedingen van alle vier leveranciers beoordeeld op basis van vooraf afgesproken criteria. Kwaliteit bepaalde 70 procent van de totale gunning, prijs 30 procent. De aanbiedingen zijn beoordeeld op programma van eisen en wensen, resultaten van de gebruikerstesten, migratieplan, visie van de leverancier en prijs. Uiteindelijk kwam na de beoordelingen van alle onderdelen Blackboard het beste naar voren in vergelijking met de andere aanbieders. Professionalisering Nu de Universiteit Utrecht door blijft gaan met Blackboard, wordt er vanaf het najaar 2017 opnieuw aandacht besteed aan de mogelijkheden die deze leeromgeving biedt. Via de docentprofessionaliseringlijn van het programma Educate-it wordt dit ondersteund.

20 juni 2017

Eerste vlog staat online!

https://www.youtube.com/watch?v=jX3289iUq2A&list=PLLZN70QSr7QFzGdr53ivAT7OWzbpa5UKG Jasper van Winden gaat naar de Surf bijeenkomst in Groningen over de inzet van virtual reality bij het onderwijs. Ga hier naar het kanaal van Jasper Ga hier naar de Educate-it afspeellijst van Jasper

6 juni 2017

Grootschalige docentevaluatie Educate-it over onderwijsvernieuwing

Vanaf 6 juni worden alle UU-docenten uitgenodigd om het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it te evalueren.  Ook docenten die nog nooit van het programma gehoord hebben, wordt gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Op die manier kan Educate-it nog beter aansluiten bij wat docenten nodig hebben. Wat is Educate-it? Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken. Met beschikbare IT-tools kunnen studenten verder geactiveerd worden en eventuele  knelpunten, die goed onderwijs in de weg staan, worden opgelost. Tussentijdse evaluatie Omdat Educate-it grote waarde hecht aan de ervaringen van docenten en op basis daarvan graag haar activiteiten aanscherpt, zet programmamanager Jan Haarhuis stevig in op tussentijdse evaluaties. Hij heeft adviseurs van zowel USBO Advies als O&T gevraagd een vragenlijst te ontwikkelen, waarmee in kaart gebracht kan worden hoe UU-docenten aankijken tegen onderwijsvernieuwing in het algemeen en het programma Educate-it in het bijzonder. Mede op basis van de input van docenten worden bijvoorbeeld de scholingsactiviteiten verbeterd, wordt besloten welke tools ondersteund blijven worden en wordt bekeken wat Educate-it kan doen om docenten nog beter te ondersteunen bij het inzetten van IT in hun onderwijs. Geen uitnodiging ontvangen? Heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen met daarin een link naar de online vragenlijst? Ga dan naar het intranetbericht waarin je de link kan vinden. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 10 minuten. Voor meer informatie over het onderzoek kan je contact opnemen met Sebastiaan Steenman van USBO (S.C.Steenman@uu.nl). Neem voor meer informatie over Educate-it of hoe Educate-it jou kan ondersteunen je onderwijs te versterken, contact op met Educate-it.

1 juni 2017

Educate-it toolwijzer live

Welke tool kan je gebruiken als je meer interactie in je onderwijs wilt? En als je digitaal feedback wilt geven? De Educate-it toolwijzer helpt docenten om de juiste tool te vinden bij de wensen die ze hebben om hun onderwijs te veranderen. Vanuit drie onderwijsdoelen worden de tools op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De Educate-it toolwijzer helpt docenten bij het maken van een keuze voor een tool die bij hun onderwijsdoelen past. Bij iedere tool is een korte omschrijving te vinden, tips om de tool in te zetten en gebruikerservaringen. Daarnaast zijn handleidingen opgenomen en is te lezen hoe je zelf aan de slag kunt met een van de tools in je onderwijs. Uiteraard kunnen docenten voor verdere ondersteuning of vragen over de tools contact opnemen met Educate-it. Op 1 juni gaat de toolwijzer live op de Educate-it site: https://educate-it.uu.nl/teaching-tools/.

22 mei 2017

Steeds meer UU-docenten gebruiken digitale werk- en studieruimte ‘MyWorkplace’

Steeds meer docenten gebruiken MyWorkplace in hun onderwijs. Ook studenten raken met het gebruik ervan steeds meer vertrouwd. Met MyWorkplace kunnen ze overal en altijd gebruik maken van de software die ze voor hun studie nodig hebben zoals bijvoorbeeld SPSS, Matlab, Stella, Stata of één van de andere ruim 100 aangeboden onderwijs- applicaties. Wist je dat je als docent MyWorkplace ook kunt gebruiken voor het geven van computerondersteund onderwijs? Voordeel hiervan is dat je niet meer afhankelijk bent van de beschikbaarheid van Computer Leerzalen (CLZ) met PC’s waarop de betreffende software is geïnstalleerd. Wil je meer weten? Klik hier.

22 mei 2017

Samenwerking UU en Ricoh

De Universiteit Utrecht en Ricoh hebben 16 mei een intentieovereenkomst getekend om de samenwerking te intensiveren bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijstechnologie. Onderwijsinnovatie is een belangrijk speerpunt in het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. Daarom werkt Educate-it - naast het verbeteren van de didactiek en het inzetten van software - ook aan aanpassing van de inrichting van de onderwijsruimte (‘Future Learning Spaces’). In het Utrechtse Teaching and Learning Lab kunnen docenten nieuwe voorzieningen in de praktijk uittesten. Door samen te werken met ontwikkelaars en producenten van nieuwe producten, zoals het wereldwijde ICT-bedrijf Ricoh, kunnen in een vroeg stadium van prototyping de effecten van technologie worden getest en producten aangepast en verbeterd. Meer lezen? Klik hier.

9 mei 2017

Twee gehonoreerde UU-projectvoorstellen bij de OCW subsidieregeling Open en Online onderwijs

De Universiteit Utrecht is zeer succesvol in de derde ronde van de OCW subsidieregeling Open en Online onderwijs. Maar liefst twee van de elf gehonoreerde projectvoorstellen zijn van de Universiteit Utrecht. Het ministerie van OCW stelt tot en met 2018 vier keer geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de derde ronde van deze regeling zijn bijna drie keer zo veel projectvoorstellen ingediend (55) t.o.v. vorig jaar (21). Van deze 55 voorstellen heeft de minister er 11 gehonoreerd. Deze projecten gaan in de loop van 2017 van start. Gehonoreerde UU-projectvoorstellen Aan de volgende projecten van de Universiteit Utrecht heeft de minister van OCW subsidie verleend: -       Public International Law: knowledge clips & bites -       The X-Games