Nieuws

1 november 2016

Gebruik Educate-it tools in onderwijs stijgt

Op verzoek van docenten wordt door Educate-it een reeks digitale online onderwijsinnovatietools aangeboden. Een toenemend aantal docenten is met deze voorzieningen aan het experimenteren en gebruikt deze om hun onderwijs te innoveren en blended te maken. Daarom heeft Educate-it onlangs de licenties van onderstaande tools verlengd, zodat het ook dit collegejaar weer ter beschikking staat voor docenten. Educate-it zal ook dit collegejaar onderzoek blijven doen naar het gebruik en de ervaringen van docenten en studenten bij het inzetten van deze tools. Creëert het inzetten van deze tools ook echt een meerwaarde voor het blended onderwijs? Dit is een voorwaarde om licenties blijvend te verlengen.   Meer interactie voorafgaand en tijdens hoor- en werkcollege met Presenterswall De votingtool Presenterswall is het afgelopen collegejaar weer volop gebruikt door docenten (500) én studenten (125) om meer interactie te creëren tijdens de contactmomenten. En het aantal gebruikers stijgt nog steeds. Het gebruik van Presenterswall is het afgelopen jaar geëvalueerd in een aantal cursussen onder studenten. Hieruit blijkt dat studenten het gebruik van Presenterswall motiverend, leuk en zinvol vonden. Het heeft ze geholpen om actiever met de stof bezig te zijn en de colleges beter te begrijpen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar Educate-it PresentersWall.   Scalable learning Met behulp van Scalable learning kunnen kennisclips worden verrijkt met vragen, opdrachten en (peer)feedback. Uit de docentevaluatie blijkt dat deze tool als zeer gebruiksvriendelijk wordt ervaren en dat de huidige gebruikers vastberaden zijn om de tool vaker te gebruiken in hun onderwijs. Een van de bevindingen uit de focusgroep met docenten is dat de docent merkt dat de student de stof meer beheerst en zo in het contactonderwijs meer de diepte in kan gaan. Ook vinden docenten het goed dat ze dankzij Scalable learning meer inzicht krijgen tot de voor de student nog lastige onderdelen van de leerstof, zodat ze daar tijdens het contactonderwijs meer aandacht aan kunnen besteden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar Educate-it Scalable learning.   Oefenen van communicatievaardigheden met Traintool Traintool wordt momenteel ingezet voor het – in verschillende scenario’s – trainen van interviewtechnieken, presentatievaardigheden en communicatievaardigheden. Traintool is nu ook in een app beschikbaar, waardoor studenten met hun mobiele devices online hun vaardigheden kunnen oefenen. Uit de docentevaluatie blijkt dat de docenten die deze tool in hun onderwijs toegepast hebben, een meerwaarde voor het onderwijsproces zien en positief zijn over de gebruiksvriendelijkheid en de ondersteuning vanuit Educate-it bij het inzetten van de tool. De studenten is gevraagd naar hun competentiebeleving bij het gebruik van Traintool voor interviewvaardigheden. Voorafgaand aan de cursus voelen studenten zich weinig tot gemiddeld competent in de verschillende aspecten van interviewen, zoals doorvragen, vragen formuleren, samenvatten, luisteren, tonen van empathie etc. Na het gebruiken van Traintool voelen studenten zich significant competenter, hebben zij meer vertrouwen in hun interviewvaardigheden en zien zij het belang van interviewen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar Educate-it TrainTool.   E-modules maken met Xerte Een tiental docenten aan de UU gebruikt Xerte voor het maken van e-modules. Een van deze docenten is Gert Folkers, docent Scheikunde: ‘Xerte is een ontwikkeltool waarmee je met een aantal eenvoudige knoppen slides kunt maken met tekst, video, plaatjes en/of vragen. Al die slides samen vormen de e-module die eenvoudig is aan te bieden aan studenten. Ik zou collega’s Xerte zeker aanraden! Het is gemakkelijk in gebruik en eenvoudig te integreren in je onderwijs.’ Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar Educate-it Xerte.   Wil je ondersteuning bij of heb je vragen over het innoveren van je onderwijs? Neem contact op met Educate-it of kom langs bij de Educate-it-balie in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof, waar docenten en studenten terecht kunnen voor vragen over blended learning, online tools en met overige vragen over Educate-it.          

8 oktober 2015

Gezocht: docenten voor pilot FeedbackFruits in blok 2

Je onderwijs interactiever maken? Dat kan heel eenvoudig door bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar te maken. Door de IT tool FeedbackFruits in je onderwijs in te zetten beschik je over een platform waar studenten en docenten open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Hierop kunnen filmpjes of colleges online worden gezet en kunnen studenten dit pauzeren en een vraag stellen bij de betreffende minuut. Ook kunnen studenten online de stof bediscussiëren en moeilijke onderdelen worden verrijkt met online lesmateriaal. Educate-it zoekt docenten die willen meedoen met de pilot FeedbackFruits in blok 2. Geïnteresseerde docenten kunnen zich aanmelden via educate-it@uu.nl. In een adviesgesprek wordt uitgelegd wat FeedbackFruits is en wat het kan betekenen voor je onderwijs. Vervolgens zorgt Educate-it voor de inrichting van je cursus. De enige investering voor docenten is dus naar een adviesgesprek komen van maximaal 1 uur. Bekijk voor meer informatie over FeedbackFruits deze korte introductie (in het Engels). Daarnaast geven deze twee (1,2) filmpjes een idee hoe docenten FeedbackFruits gebruiken in hun onderwijs en wat ze eraan hebben gehad.  

13 mei 2015

UU verbetert statistiekonderwijs met OCW-subsidie

13/05/2015 – De UU heeft een subsidie van bijna € 100.000 gekregen van het ministerie van OCW voor het projectvoorstel ‘Open en Gepersonaliseerd Statistiek Onderwijs’. Dit project is – samen met tien projectvoorstellen van andere onderwijsinstellingen – door de minister geselecteerd uit 45 aanmeldingen die in het kader van de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs bij het ministerie ingediend waren. Klik hier voor de rest van het intranetbericht.

24 april 2015

Maak je onderwijs interactief met FeedbackFruits

24/04/2015 – Je onderwijs interactiever maken? Dat kan heel eenvoudig door bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar te maken. Door de IT tool FeedbackFruits in je onderwijs in te zetten beschik je over een platform waar studenten en docenten open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Hierop kunnen filmpjes of colleges online worden gezet en kunnen studenten dit pauzeren en een vraag stellen bij de betreffende minuut. Ook kunnen studenten online de stof bediscussiëren en moeilijke onderdelen worden verrijkt met online lesmateriaal. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

7 april 2015

Innoveer je onderwijs met Educate-it

07/04/2015– Op de Onderwijsparade is de website www.uu.nl/educate-it gelanceerd en heeft het programma Educate-IT zich aan docenten gepresenteerd met concrete IT tools waarmee ze hun onderwijs kunnen innoveren. Een aantal IT tools is al beschikbaar zoals de grootschalige digitale toetsvoorziening, andere volgen de komende tijd. Naast het beschikbaar stellen van IT tools, ontwikkelt Educate-it momenteel trainingen om docenten te scholen bij het toepassen van de digitale voorzieningen in hun onderwijs én bij het herontwerpen van hun cursus naar een blended learningform. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

2 februari 2015

Effectievere communicatie door oefenen met ‘virtuele patiënt’

02/02/2015- Een aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde ‘serious game’ helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Dit blijkt uit ervaringen van professionals uit enkele Utrechtse wijken. Uniek aan de game is dat de ‘virtuele patiënt’ ook emoties toont. Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, en Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, tekenen dinsdag 3 februari een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de game. Klik hierom de rest van het intranetbericht te lezen.