Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Caro Bliekendaal (REBO) vertelt

‘Gewoon doen!’, ‘Meer grip op de leerstof door kennisclips’, ‘De inzet van IT verrijkt je als docent’ en ‘Studenten voorbereiden op de wereld van morgen’: zomaar wat citaten van docenten die voor de nieuwsbrief van REBO Educate-it werden geïnterviewd over hoe en vooral ook waarom zij hun onderwijs versterken door de inzet van IT. Wat werkte goed in de praktijk, wat minder? Hun ervaringen lees je op onze website.

Enkele jaren geleden was er alleen een aantal innovators binnen de faculteit REBO die affiniteit met en verstand hadden van IT-tools én deze tools ook durfden in te zetten in hun onderwijs. Inmiddels heeft een grote groep docenten kennis gemaakt met de uiteenlopende mogelijkheden die IT biedt om hun onderwijs kwalitatief nog beter te maken en/of de werkdruk te verminderen.

Zo is er veel belangstelling voor digitaal toetsen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van Revisely om papers digitaal na te kijken en zijn diverse kennisclipsontwikkeld.

Er is een grote variëteit aan tools die worden ingezet. Studenten worden hierbij veelal actief betrokken.Zo wordt studenten regelmatig gevraagd om digitaal te stemmen, hebben zij zelfkennisclips ontwikkeld en  een digitale fototentoonstellinggemaakt De innovaties overstijgen de muren van de universiteit. Zo is de zeer succesvolle MOOC ‘Human Rights for Open Societies’ontwikkeld, een gratis, openbaar toegankelijke reeks webclectures.

En waar zet REBO komende tijd verder op in? Belangrijk blijft de bottom-up benadering en eigenaarschap door docenten. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, aansluiten bij de doelgroep envermindering van de werkdruk. En in gesprek met het team van REBO Educate-it bekijkt de docent welke tool zijn of haar doelen het beste dient, wat het best past bij de cursus. Zo versterken we samen het onderwijs!

Meer weten? Neem gerust contact op of neem een kijkje op onze facultaire website!

Share