Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Animaties

Animaties zet je in wanneer een onderwerp vraagt om visualisatie. Een animatie is een korte video met getekende poppetjes, objecten of teksten.  De beelden dragen bij aan het overbrengen van de informatie. Ook kan een animatie de informatie ‘aantrekkelijker’ maken om tot je te nemen. Onderwerpen waarover je een animatie kunt maken zijn bijvoorbeeld procedures, verhalende thema’s en complexe concepten.

Let er wel op dat de informatie niet te diepgaand of gedetailleerd is. Een animatie kan geen college, boek of artikel vervangen. Animaties dienen meer als een pakkende en korte methode om een onderwerp toe te lichten.

Contact

 

Voorbeelden van inzet van animaties:
Farmacie stage: Dit is een voorbeeld van een animatie die is ingezet om een procedure te laten zien. In de animatie volgen we een student die stage gaat lopen en de stappen die hiervoor genomen moeten worden.

Themamaand Kennisclips
Elke maand is themamaand bij Educate-it. Deze clip is gemaakt voor de themamaand "Kennisclips".

Voor je aan de slag gaat met de daadwerkelijke animatie, is het handig om een script te maken. Dit script vind je in de handleiding. Het script helpt je om na te denken over de inhoud en opbouw van je animatie. Daarnaast kan het script ook gebruikt worden wanneer je samen aan een animatie werkt. Op je script kun je bijvoorbeeld feedback vragen van collega’s.

Het is mogelijk om zelf een animatie te maken met het programma Vyond. Het programma biedt de gebruiker poppetjes, plaatjes, templates, bewegingen, muziek en meer aan om zelf animaties mee vorm te geven. Het programma biedt vele standaard opties om scènes te maken en daarnaast ook vrijheid en ruimte om eigen plaatjes en muziek te uploaden.

Wil je graag met animaties aan de slag? Educate-it heeft een aantal accounts voor Vyond beschikbaar. Het is de bedoeling dat je je animatie eerst maakt in een 14 dagen ‘free trial’ account, welke je met je eigen e-mail adres aan kan maken. Alle opties van Vyond zijn hierin beschikbaar, met uitzondering van het opslaan van de animatie. Na deze 14 dagen zal je account gekoppeld worden aan een licentie voor één dag, waardoor je op die dag de mogelijkheid hebt om je gemaakte animatie(s) op te slaan. Voordat de 14 dagen ingaan, adviseren we je aan de slag te gaan met het maken van een script voor je animatie.

Een aanvraag voor een account voor onderwijsdoeleinden heeft voorrang op een account voor andere doeleinden (zoals communicatie) binnen de UU. Kan de animatie universiteitsbreed worden ingezet? Dan kan de animatie in overleg door Educate-it ontwikkeld worden.

In de toolwijzer  vind je meer informatie over Vyond, de gang van zaken rondom de aanvraag voor een licentie en een handleiding (met o.a. een video-uitleg over Vyond en een voorbeeldscript). Ook heeft Vyond op hun eigen website een uitgebreid ‘help center’ waar veel informatie te vinden is.

Voor vragen kun je contact opnemen met de Educate-it balie, via educate-itbalie@uu.nl.

 

Share