Agenda

11 oktober 2018

Special Interest Group Video Bijeenkomst

Programma volgt Aansluitend inspiratiecafé   Wat is een Special Interest Group? Binnen de UU is een steeds grotere groep docenten bezig met videotoepassingen in hun onderwijs. Dat kan zijn in de vorm kennisclips, opnemen van hoorcolleges, opdrachten waarbij video’s geanalyseerd worden, studenten die in plaats van een verslag een videoclip maken. De SIG Video UU wil kennis en ervaring uitwisselen gericht op didactisch gebruik van video: ‘Van tool naar inzetten in het onderwijs’ en een platform bieden voor het delen van Good practises op dit gebied. De SIG wordt gevormd door een groep mensen die zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Als voorbeeld hebben we de SIG Media & Education van SURF met dit verschil dat wij ons richten op de UU en het UMCU. De organisatie van de SIG is in handen van een kerngroep; een kleine groep mensen die de SIG bijeenkomsten voorbereiden en organiseren. De SIG is niet nog een overlegorgaan. Wie kunnen deelnemen aan de SIG? Studenten, docenten en onderwijsondersteuners die zich betrokken voelen bij video in het onderwijs van de UU en het UMCU. Schrijf je in

30 november 2018

TLL Herfstfestival 2018

Op vrijdag 30 november zal het Herfstfestival 2018 van het Teaching & Learning Lab plaatsvinden. Bezoekers kunnen deelnemen aan een breed spectrum van activiteiten, van augmented reality tot het leslokaal van de toekomst en van e-assessment tot onderzoek aan de toegevoegde waarde van nieuwe technologie voor het onderwijs. Key-words: ervaren, uitproberen en zelf onderwijs maken binnen voortgezet en hoger onderwijs. Het festival is gekoppeld aan het congres van de internationale League of European Research Universities. Daarom zal een deel van de activiteiten voor hoger onderwijs in het Engels plaatsvinden. Bekijk de impressie van het TLL Herfstfestival 2017 Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor de TLL-nieuwsbrief. Meer informatie en planning: teachinglearninglab.nl/herfstfestival-2018/