Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Afgerond Onderzoek

Educate-it evalueert samen met docenten alle onderwijsvernieuwingen op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Alle afgeronde onderzoeksrapporten staan hieronder, geordend per thema.

Voordelen en aandachtspunten van co-creatie
Gepubliceerd in OnderwijsInnovatie - december 2018

Share