Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Uitgelicht

Bekijk de nieuwste vlogs!

Hoe kijken studenten tegen onderwijsinnovatie aan? Wat vinden ze prettig en wat missen ze nog? En hoe is het voor docenten om hun onderwijs te innoveren? De Educate-it vlogstudenten en -docenten nemen je mee in deze wereld en in hun eigen wereld. Abonneer je op hun YouTube kanaal en duik in hun wereld! Ontmoet onze vloggers! https://youtu.be/y5n6rXeEB0k Docentenvlogs https://www.youtube.com/playlist?list=PLznWbzM78QuF_agL9nmJtRl8gj6ChwLoS Leonie Heres-van Rossum Faculteit USBO Docent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen https://www.youtube.com/playlist?list=PLiEQfRlLd4hez3IojbkxK9r-D5cLhYTgR Evianne van der Kruk Faculteit Bètawetenschappen Docent Farmacie https://www.youtube.com/playlist?list=PLLZN70QSr7QFzGdr53ivAT7OWzbpa5UKG Jasper van Winden Faculteit Bètawetenschappen Docent cursus: Wetenschapper in Advies   Educate-itvlogs https://www.youtube.com/watch?v=SeKDLhr3ves&list=PLaxRaYHfTqIAJ9x9XtyiY91uJmQ3uSWf2   Studentenvlogs https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYO-xZ2KHN5CB2gWOxevEGhEJPov4rLk Nikki Keuper Faculteit: Sociale Wetenschappen Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLv0lI5WfhasSf86L0Q8GgUOrzZ763zM9I Naomi Okoto Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZkeFKtiPFztr8MomthQpE8MzEcvl_Vv  Hugo Hegeman Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Studeert in Utrecht   Voormalige vloggers https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2ZlfWIqangdTnnKGSBAJ6dIj3gSlSPo Lisa Adriaansen Faculteit: Geneeskunde Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLG6vv2gfjubHV0gES6_LvanSjmcPAh_Zs Lisa Rzepka Faculteit: Sociale wetenschappen Studeert in Australië https://www.youtube.com/watch?v=6Cc8sqDEpHw&list=PL84wHVjJFlA-f2Zvx0EebdvuBoIsh48N_ Anahi Saravia Herrera                         Faculteit: University College Utrecht UCU student https://www.youtube.com/playlist?list=PL5vJKPuzKxXKNL1ITw82VSxlQUyTZJy-J Sebastien Packer Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Van Canada naar Utrecht

Lees meer

Caro Bliekendaal (REBO) vertelt

‘Gewoon doen!’, ‘Meer grip op de leerstof door kennisclips’, ‘De inzet van IT verrijkt je als docent’ en ‘Studenten voorbereiden op de wereld van morgen’: zomaar wat citaten van docenten die voor de nieuwsbrief van REBO Educate-it werden geïnterviewd over hoe en vooral ook waarom zij hun onderwijs versterken door de inzet van IT. Wat werkte goed in de praktijk, wat minder? Hun ervaringen lees je op onze website. Enkele jaren geleden was er alleen een aantal innovators binnen de faculteit REBO die affiniteit met en verstand hadden van IT-tools én deze tools ook durfden in te zetten in hun onderwijs. Inmiddels heeft een grote groep docenten kennis gemaakt met de uiteenlopende mogelijkheden die IT biedt om hun onderwijs kwalitatief nog beter te maken en/of de werkdruk te verminderen. Zo is er veel belangstelling voor digitaal toetsen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van Revisely om papers digitaal na te kijken en zijn diverse kennisclipsontwikkeld. Er is een grote variëteit aan tools die worden ingezet. Studenten worden hierbij veelal actief betrokken.Zo wordt studenten regelmatig gevraagd om digitaal te stemmen, hebben zij zelfkennisclips ontwikkeld en  een digitale fototentoonstellinggemaakt De innovaties overstijgen de muren van de universiteit. Zo is de zeer succesvolle MOOC ‘Human Rights for Open Societies’ontwikkeld, een gratis, openbaar toegankelijke reeks webclectures. En waar zet REBO komende tijd verder op in? Belangrijk blijft de bottom-up benadering en eigenaarschap door docenten. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, aansluiten bij de doelgroep envermindering van de werkdruk. En in gesprek met het team van REBO Educate-it bekijkt de docent welke tool zijn of haar doelen het beste dient, wat het best past bij de cursus. Zo versterken we samen het onderwijs! Meer weten? Neem gerust contact op of neem een kijkje op onze facultaire website!

Lees meer

Nieuws

4 september 2018

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 17 december 2018 je projectvoorstel indienen. Opzet: 2 pijlers De stimuleringsregeling Open en online onderwijs kent twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisuitwisseling en -deling met het hele hoger onderwijsveld. Pijler Online onderwijs: jaarthema ‘Online begeleiden van studenten’ Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen. Er is gekozen voor een jaarthema om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Dit jaar is het thema: online begeleiden van studenten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 700.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Pijler Open leermaterialen Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie wordt door het project gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Informatie en voorstel indienen Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om de interne procedure UU te volgen om ondersteuning en de benodigde CvB-handtekening te kunnen krijgen. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: Informatieflyer Pijler Online onderwijs 2019 (pdf) Informatieflyer Pijler Open leermaterialen 2019 (pdf) Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten: surf.nl/stimuleringsregeling/online-onderwijs surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen            

27 augustus 2018

Schrijf je in voor de Educate-it workshops ‘Activerend onderwijs’

Wil je het academisch jaar goed beginnen door je onderwijs te activeren? Schrijf je dan in voor een van de vier workshops die Educate-it in september aanbiedt binnen het thema ‘activerend onderwijs’. Activerend onderwijs kan zorgen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens contacttijd. Maandag 17 september – Workshop Activerend onderwijs. Tijdens deze workshop ga je op zoek naar manieren om je studenten te activeren. Daarnaast kijken we naar de verbinding tussen contactonderwijs en online onderwijs, zodat je jouw onderwijs effectief kunt vormgeven. Donderdag 20 september – Workshop Voting tools. Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Een votingtool kan hier een oplossing voor zijn! Met een votingtool kun je studenten vragen stellen tijdens je onderwijs. In deze workshop komen het waarom, wanneer en hoe van een votingtool aan bod. Maandag 24 september – Workshop Werkgroepruimte die werkt. Voor docenten die willen nadenken over hoe zij hun onderwijsruimte het best kunnen inrichten, zodat die de gebruikte werkvormen ondersteunt, is nu een online module ontworpen. Een vervolg op de module is deze workshop, waarin je je ontwerp kan aanscherpen en uitproberen. Dinsdag 25 september – Workshop Peerwise. Met Peerwise gaan studenten actief met de leerstof aan de slag doordat ze zelf toetsvragen ontwikkelen en deze vragen kunnen delen met elkaar. The workshops will be given in Dutch. English speaking teachers can contact Educate-it. Our educationalists will gladly advise you about activating education and the application of blended learning in your courses.  

12 april 2018

Kwaliteitsverbetering digitale toetsen

Als goed gebruik wordt gemaakt van digitale toetssystemen, kan dat een positief effect hebben op de toetskwaliteit. Dat is één van de conclusies van een beschrijvend onderzoek dat masterstudent Sjoerd Lindenburg in het kader van een onderzoeksstage bij Educate-it heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een literatuurverkenning en interviews met toetsexperts. Hierbij is gekeken naar de kwaliteitscriteria (maatstaven), kwaliteitsfactoren (die invloed uitoefenen op kwaliteitscriteria) en kwaliteitsindicatoren (gegevens die indicaties van kwaliteit geven). Uit dit onderzoek blijkt dat de digitale component een positief effect kan hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren. Vragenbank Automatisch toetsen samenstellen vanuit een vooraf opgebouwde vragenbank kan de toetsvaliditeit verhogen Leesbaarheid Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op en kunnen leiden tot een objectievere benadering van nakijken Objectiviteit Met één druk op de knop is er de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken, om zo de betrouwbaarheid van de toets te verhogen Vraaganalyse Direct na toetsafname heb je toegang tot overzichtelijke kwaliteitsindicatoren, met de mogelijkheid vragen te verbeteren voor een volgend toetsmoment Wel moet er bij iedere digitale mogelijkheid didactisch worden nagedacht, zoals blijkt uit dit voorbeeld: Multimedia Ook al lijkt het toevoegen van multimedia aantrekkelijk, er moet altijd worden afgewogen of het meerwaarde heeft. Een CT-simulatie bij geneeskunde heeft een grotere meerwaarde dan het toevoegen van een ‘grappig’ bedoelde afbeelding bij wiskunde Ook blijkt uit dit onderzoek dat transparantie complexer ligt bij digitale toetsing, maar dat deze problemen niet onoverkoombaar zijn. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren om de transparantie te verhogen. Formatief toetsen Laat studenten wennen aan het digitale toetssysteem door formatieve toetsing (vaker) in te zetten Beoordelingscriteria Studenten moeten van tevoren weten waar ze op worden beoordeeld en hoe de toets in elkaar steekt (bv. via een openbare rubric of syllabus) Concluderend geeft dit onderzoek inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van digitale toetsing. Docenten en docentondersteuners kunnen gebruikmaken van deze gegevens om digitale toetsing te verbeteren, zodat de toetsen van goede kwaliteit zijn en ook blijven. Aanleiding van dit onderzoek was een evaluatie onder studenten en docenten uit 2016, waaruit bleek dat zij positief staan tegenover digitale toetsing en Remindo. Maar ook dat ondanks de mogelijkheden die Remindo biedt, deze niet automatisch lijken te leiden tot een verbetering van de toetskwaliteit (Corbalan, De Kleijn en Manrique, 2016). Het onlangs afgeronde onderzoek wijst dus dat dit wel tot een kwaliteitsverbetering leidt als deze goed wordt ingezet. Als je interesse hebt om het interne onderzoeksrapport te lezen, kan je een e-mail sturen naar Educate-it.

Meer nieuwsitems

Agenda

24 september 2018

Werkgroepruimte die werkt

  De inrichting van onderwijszalen kan een grote impact hebben op het onderwijs. Voor docenten die willen nadenken over hoe zij hun onderwijsruimte het best kunnen inrichten, zodat die de gebruikte werkvormen ondersteunt, is nu een online module ontworpen. Hierin denk je stap voor stap na over de ideale inrichting. Meld je aan voor deze module via teachinglearninglab@uu.nl. De online module wordt gevolgd door een optionele workshop waarin je met collega’s elkaars ontwerp aanscherpt en vervolgens in het Teaching & Learning Lab ook kan uitproberen hoe het is om in een dergelijke zaal les te geven. If you prefer the workshop in English, please contact dp.educate-it@uu.nl for a personal appointment.

25 september 2018

PeerWise

  Met PeerWise gaan studenten actief met de leerstof aan de slag doordat ze zelf toetsvragen ontwikkelen en deze vragen kunnen delen met elkaar. Tijdens deze workshop ga je na een korte demo zelf aan de slag en leer je de verschillende mogelijkheden van PeerWise kennen. If you prefer the workshop in English, please contact dp.educate-it@uu.nl for a personal appointment.

2 oktober 2018

Workshop Effectieve kennisclips ontwerpen

In deze workshop leer je in welke situaties een kennisclip doeltreffend is. Tevens ervaar je wat een goede kennisclip met de lerende doet en ga je zelf de eerste stap zetten voor het ontwerpen van een effectieve en aantrekkelijke kennisclip voor je eigen onderwijspraktijk.

Meer agendaitems