Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

21st Century Skills

Onder invloed van technologie is de manier waarop we samenleven en werken veranderd. Waar we vroeger leerden dat de belangrijkste productiefactoren grond, arbeid en kapitaal waren, draait onze economie nu op kennis, relaties en creativiteit. Een andere wereld, andere productiefactoren, andere banen. Dus ook andere vaardigheden. Welke competenties hebben onze toekomstige studenten, de werknemers van de toekomst, nodig in de 21st eeuw?

In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we onze studenten op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? Verwacht wordt dat 80% van onze toekomstige studenten, die nu nog primair onderwijs genieten, later banen zullen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten. Wel weten we dat studenten moeten kunnen omgaan met informatie in een samenleving die overspoeld wordt met toepassingen van ICT. Aandacht voor ICT in het onderwijs is dus geen optie maar een noodzaak. Deze 21st Century Skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, ondernemerschap, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties.

Share