Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

In mijn onderwijs wil ik ...

Uitgelicht

Betere voorbereiding en snellere, diepere verwerking van de stof – Emanuel van Dongen

Hoe til je het onderwijs naar een hoger niveau en betrek je daarbij actief je studenten en collega’s? Deze vraag vormt de rode draad door het onderwijs van Emanuel van Dongen (RGL), universitair docent en coördinator van diverse vakken. Met welke tools weet hij zijn studenten te activeren en uit te dagen? En op welke wijze weet hij verbindingen te leggen en kennis te delen? De mix van tools die ik binnen mijn onderwijs inzet ondersteunen elk een ander facet: van voorbereiding tot feedback, van interactie tot nakijken. Zo ben ik als een van de eersten van Privaatrecht gestart met digitaal toetsen via Remindo. Voor Inleiding Privaatrecht I, een groot eerstejaars vak met zo’n 700 a 750 studenten, heb ik de toets ingevoerd en vormgegeven. Dit bleek een groot succes: zowel studenten als docenten waren enthousiast over deze manier van werken. Ook heb ik onlangs binnen het verdiepingsonderwijs Revisely ingezet om papers na te kijken. Gestructureerde feedback Sinds kort werk ik met Peergrade, een tool voor peerfeedback. Binnen Peergrade worden studenten at random aan elkaar gekoppeld en geven vervolgens feedback op elkaars werk. In dit geval geven ze feedback op elkaars scripties voor het derdejaars vak Afstudeerwerk Privaatrecht. Deze feedback geven ze aan de hand van een door mij opgesteld lijstje met vragen. Als docent kan je deze feedback monitoren: je ziet precies hoeveel vragen ze beantwoorden, hoeveel woorden ze hierbij gebruiken en hoe laat ze iets inleveren. De pilot loopt op dit moment nog, maar de eerste bevindingen zijn positief. Alle studenten hebben op tijd hun werk ingeleverd en feedback op de ander gegeven. Je ziet dat studenten hun best doen om nuttige feedback te geven. Waar je vroeger soms reacties kreeg als ‘Goed, mooi onderwerp’, zie je dat de feedback nu uitgebreider en beter gestructureerd is en zich scherper op de inhoud richt. Ook de ondersteuning van Peergrade is, net als bij Remindo, goed. Dat helpt, zeker in het begin, een hoop! Dieper niveau van de stof Om de zelfstudie te vergroten, studenten beter voor te bereiden en binnen de werkgroepen sneller tot een dieper niveau van de stof te komen, hebben een aantal collega’s en ik kennisclips ontwikkeld. Naast kennisclips die zich richten op de stof hebben we clips opgenomen voor het geven van opdrachtinstructies en feedback op tentamens. Daarnaast maak ik tijdens hoorcolleges geregeld gebruik van votingtools als Presenterswall en Mentimeter. Met behulp van een votingtool kan ik studenten tijdens een college activeren en stimuleren tot meer interactie. Koers richting de toekomst In het strategisch plan van onze universiteit wordt blended learning genoemd als een onlosmakelijk element van het Utrechtse onderwijs in 2020. Ik zie het als mijn taak als coördinator hieraan bij te dragen. Door de stof op verschillende manieren aan te bieden en door de studenten te betrekken, houd je de aandacht erbij. Deze tools zijn erop gericht dat studenten hun leercontinuüm vasthouden door de weken heen naar het tentamen toe. Naast dat ik zelf experimenteer met tools, probeer ik ook anderen daartoe te inspireren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van mijn vakgroep of bij de Winter Course van Educate-it. Ik denk dat het gebruik van tools verder zal uitbreiden binnen ons onderwijs. Daar willen we ook heen, het blijft belangrijk om te activeren en een deel van de werkvormen en leerstof online aan te bieden. Ik ben blij dat ik namens het departement Rechtsgeleerdheid ben voorgedragen voor een innovatie-award van SURF* en bij de top 3 van genomineerden behoor. Op deze wijze kunnen we laten zien dat Utrecht volop bezig is met blended learning en hierin een van de voorlopers is. Ik verwacht dat het Departement Rechtsgeleerdheid in de komende jaren zal voortgaan op deze koers. Op naar de toekomst! *De SURF Onderwijsawards 2018 worden uitgereikt aan ‘onderwijshackers’ in verschillende categorieën. Emanuel van Dongen is door de vakjury gekozen uitgekozen en behoort tot de top 3 van de genomineerden voor de SURF Onderwijsawards in de categorie ‘docenten’. Deze prijs richt zich op pioniers die onderwijsinnovatie met ICT toepassen in de praktijk. Meer weten? Bekijk hier een leuke video over de tools die Emanuel inzet tijdens zijn werk.  

Lees meer

Onderwijsinnovatie helpt proefdieren - Benedikte Sam

Als Facultaire contactpersoon voor Educate-it bij Diergeneeskunde organiseer ik samen met een collega van de leerstoel Kwaliteitsbevordering van Diergeneeskundig Onderwijs maandelijks een Broodje Onderwijs. We richten ons op het informeren en inspireren van docenten over ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek naar onderwijs. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. In deze editie werden 3 recent ontwikkelde e-modules gepresenteerd, die als overeenkomst hadden dat ze allemaal een bijdrage leveren aan het terugdringen van dierproeven (ook zo’n speerpunt bij onze faculteit) en onze studenten in staat stellen om zich op meerdere manieren goed voor te bereiden op hun practica, een essentieel onderdeel van hun opleiding tot dierenarts. De eerste module was ontwikkeld door collega’s die betrokken zijn bij het 3Vcentrum dat zich richt zich op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van het gebruik van dierproeven. De module is zowel voor onze studenten als voor de externen beschikbaar en wil bijdragen aan het verbeteren van bewustzijn en kennis van humane eindpunten bij mensen die beroepsmatig met proefdieren werken. Na deze presentatie was er maar een heel klein bruggetje nodig om over te stappen naar de zelfstudiemodule ‘Gedrag en hanteren’ die studenten helpt zich goed voor te bereiden op practica met verschillende diersoorten. Doordat studenten vooraf kunnen zien welk gedrag ze kunnen verwachten, welke handelingen ze gaan leren, en hoe ze deze het beste kunnen uitvoeren, kan de docent in het practicum de student meer zelf laten oefenen. Een module die daar mooi op aansluit is die van ’klinische diagnostiek kat’. Het gedrag van de kat maakt dit dier als onderwijs(proef)dier vrij complex, omdat het dier snel gestrest raakt. Om minder katten in het onderwijs in te zetten en toch onze studenten goed te laten oefenen zijn 3 acties ingezet: studenten kunnen het klinisch onderwijs aan de kat thuis voorbereiden met behulp van de nieuwe e-learningmodule voor klinische diagnostiek. Deze bevat naast theorie en achtergronden ook veel filmpjes en opdrachten. Tijdens de practica zullen de meer ongerief veroorzakende handelingen niet meer bij de levende kat worden geoefend, maar worden dummie-dieren (de zgn fluffy cats) ingezet, zodat studenten onder begeleiding van de docent basishandelingen kunnen oefenen. Deze fluffy cats worden ook ingezet bij zgn. stationstoetsen in de bachelor, zodat studenten met behulp van de dummie ook in een toets kunnen laten zien dat zij de juiste technieken en kennis beheersen. Het is inspirerend om te zien dat docenten heel actief zijn om hun onderwijs te innoveren. Onze studenten reageren daar zeer positief op omdat ze zo vaak als ze zelf nodig achten in de module terug kunnen kijken of met de theorie kunnen oefenen. Ik probeer docenten zoveel mogelijk behulpzaam te zijn door ze te ondersteunen bij het verkrijgen van fondsen en (onderwijskundige, technische of praktische) hulp, maar ook door docenten met elkaar in contact te brengen als ze met vergelijkbare projecten aan de slag willen. En natuurlijk door ze o.a. via ‘Broodje Onderwijs’ een platform te bieden om over ontwikkelingen in hun onderwijs te vertellen. De volgende edities staan alweer gepland en gaan over heel andere onderwerpen: 22 januari: Chantal Duijn over haar promotieonderzoek naar EPA’s in het diergeneeskunde onderwijs 5 februari: Ruurd Jorritsma over zij-instroom in het masterprogramma Landbouwhuisdieren & Veterinaire Volksgezondheid Als afsluiting wil ik nog met jullie delen dat ook onze studenten onderwijs ontwerpen, bijv. bij het keuzevak didactiek. Een docent had hun hulp gevraagd: hoe zorg ik dat studenten beter voorbereid aan de start van een practicum verschijnen? En dit is wat ze er op bedacht hebben https://educate-it.uu.nl/wp-content/uploads/2019/01/voorbereiding-praktica-leerlijn-DHV.mp4 Veel plezier!

Lees meer

Nieuws

8 januari 2020

Februari 2020: Maand van de (Peer) feedback

Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren? Daarom organiseert Educate-it in september de maand van de (peer) feedback. Wil je als docent aan de slag met het beoordelen van schriftelijke opdrachten? Wil je zelf of je studenten elkaar op gestructureerde manier feedback laten geven op opdrachten? Of een online omgeving waarin studenten pitches kunnen plaatsen? Aanbod voor docenten Voor docenten die meer willen leren over (peer) feedback en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, biedt Educate-it diverse workshops, online trainingen en handige onderwijstools aan. Het volledige aanbod staat op de Maand van de (Peer)feedback. Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in (Peer) feedback? De volgende maand van de (Peer) feedback is in februari 2020. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Activerend onderwijs centraal.

9 december 2019

Programma online: kom naar de versterk-je-onderwijs-week

Op 27 januari start de versterk-je-onderwijs-week met een divers en breed aanbod gericht op het innoveren en versterken van je onderwijs. Het programma staat nu online met tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat, georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Het programma is interessant voor alle UU-docenten, of je nu eens per jaar een hoor- of werkcollege geeft, af en toe een thesis begeleidt, diverse cursussen coördineert, maar ook als je al bezig bent met het versterken van je onderwijs. Elke dag zijn we op een andere locatie van de universiteit. Wat ga jij kiezen: een rondetafelgesprek over programmatisch toetsen, een van de onderwijstool-workshops om je onderwijs mee te versterken, een facultaire onderwijslunch of de Wintercourse over blended learning? En wat dacht je van een ‘professioneel consult à la carte’ met een onderwijsexpert voor een advies op maat voor jouw onderwijs? Kijk snel en schrijf je in voor één of meer van de 27 activiteiten!

2 december 2019

Onderwijs in de virtual classroom

Het is zover, de eerste virtual classroom op een Nederlandse universiteit is er. Docenten van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf januari 2020 deze ruimte gaan boeken. In de tussentijd wordt er volop geëxperimenteerd. Maar wat is een virtual classroom eigenlijk? Momenteel wordt synchroon (gelijktijdig) online onderwijs vaak via een webinar aangeboden. Een groot nadeel van webinars is dat de interactie tussen docent en student grotendeels verloren gaat. Dit lost de virtual classroom op. In de ‘classroom zijn alle studenten zichtbaar voor zowel de docent als de studenten, net of iedereen op de eerste rij zit. De docent staat voor een wand met zes schermen, waarop elk zes studenten zichtbaar zijn. Iedere kolom van schermen heeft een eigen camera. Dat zorgt ervoor dat als de docent studenten op de rechterschermen aanspreekt, zij zien dat hij ook echt naar hen kijkt. Onder de zes schermen hangen nog twee schermen waarop de docent zijn presentatie, quizresultaten en online vragen ziet. De virtual classroom bootst de interactie uit traditionele zalen zo goed mogelijk na, en gaat nog een stapje verder. Een voorbeeld uit een typische les zou kunnen zijn: De docent begint met een uitleg van twee theorieën. Na een kwartier ziet hij aan de studenten dat zij minder betrokken zijn. Daarom besluit hij op dat moment om een quiz in te zetten. Hij vraagt welke van de twee theorieën een bepaald nieuwsitem van die ochtend het beste kan verklaren. De docent ziet de antwoorden op alle studentenschermen verschijnen en laat aan de studenten de distributie van de antwoorden zien. Vervolgens vraagt hij persoonlijk (de naam van elke student staat op het eigen scherm) aan twee studenten om hun verschillende antwoord toe te lichten. Een discussie ontstaat. Ondertussen ziet de docent dat er meerdere ‘silent questions’  binnenkomen van studenten die het verschil tussen beide theorieën niet goed begrijpen. De docent rondt de discussie af en beantwoordt de vragen van de studenten. Fotograaf: Fridolin van der Lecq

Meer nieuwsitems

Agenda

27 januari 2020

Versterk-je-onderwijs-week Dag 1

In de Versterk-je-onderwijs-week is er een divers en breed aanbod voor alle UU-docenten gericht op het innoveren en versterken van je onderwijs. Vier dagen lang worden tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Schrijf je gelijk in voor één of meer van onderstaande activiteiten op maandag 27 januari. Of bekijk het volledige weekprogramma op www.uu.nl/cat. Ontvang een ‘badge’ tijdens de Versterk-je-onderwijs-week! Keynote: The effects of flipping the classroom / 10:00-11:00 Workshop: Zinvolle cursusevaluaties opstellen / 11:00-12:00 Workshop: Your educational idea funded / 11:00-12:00 Lunch: A guide through the world of education at UU/ 12:00-13:00 Wintercourse: Blended learning / 13:00-16:00 Webinar: Programmatisch toetsen: Leren en beoordelen in één / 16:00-17:00

27 januari 2020

Professional Consultation à la carte

Would you like your students to come to class better prepared, give more efficient feedback on students’ work, or spar with someone about ways to make your lecture series more appealing? Would you like to try out a teaching tool? Or get advice about testing in your course? Then seize the opportunity to talk to an educational consultant! During our professional consultation, you will speak with a teaching professional about an issue in the field of education or teaching evaluation. You can come to us for a wide range of topics, such as: How you can develop in the field of teaching (including in the international classroom) as part of your academic career; Any education-related issues. Sometimes a brief consultation is enough to help you make adjustments to a course, revise an exam, or improve your lectures or seminars. The use of blended learning tools. Dutch or English upon request. Location: Time and location of your choice. Registration: Click here.

28 januari 2020

Versterk-je-onderwijs-week Dag 2

In de Versterk-je-onderwijs-week  is er een divers en breed aanbod voor alle UU-docenten gericht op het innoveren en versterken van je onderwijs. Vier dagen lang worden tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Schrijf je gelijk in voor één of meer van onderstaande activiteiten op dinsdag 28 januari. Of bekijk het volledige weekprogramma op www.uu.nl/cat. Ontvang een ‘badge’ tijdens de Versterk-je-onderwijs-week! Workshop: Teaching in Dutch Academia, What’s the problem? / 10:00-11:00 Workshop: More instead of less testing / 11:00-12:00 Lunch: REBO en GW, Tools voor schrijfvaardigheid / 12:00-13:00 Workshop: How to motivate students to learn / 13:00-14:30 Workshop: Your teaching under a magnifying glass / 14:30-16:00 Toolworkshops / 16:00-17:00

Meer agendaitems