Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

In mijn onderwijs wil ik ...

Uitgelicht

“Zo leer ik mijn studenten online effectief communiceren”

Effectief communiceren is één van de belangrijkste ‘21st century skills’. Vaak wordt gedacht dat deze vaardigheid alleen via face-to-face onderwijs geleerd kan worden. Recent ontwikkelde technologie maakt het echter mogelijk om dit ook online te doen, bijvoorbeeld via de tool DialogueTrainer voor gespreksscenario’s. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze tool binnen twee universiteitsbrede projecten (dit zijn de projecten Communicate I en II; 2013-2018). Als eerste heb ik deze tool centraal en grootschalig ingezet in het onderwijs, namelijk de cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ binnen de opleiding Psychologie. Om de effectiviteit van gespreksscenario’s te vergroten heb ik ze ingebed in e-modules. Hierin leren studenten om hun kennis en bekwaamheid over communiceren te vergroten via een divers en samenhangend pakket aan online werkvormen. Naast online scenario’s zijn dit bijvoorbeeld kennisclips, goede en foute gespreksvoorbeelden, opdrachten, vragenlijsten, quizjes, discussies, polls, toetsvragen, enzovoorts. Op deze manier ontdekken ze spelenderwijs hoe lastig communicatie is, leren ze (mis)communicatie beter begrijpen, krijgen ze inzicht in hun eigen communicatiegedrag en verbeteren ze de eigen-effectiviteit in gespreksvoering. Deze integrale en digitale aanpak is een krachtige manier van leren communiceren die het face-to-face onderwijs in communicatievaardigheden versterkt. De cursus is als volgt opgezet: wekelijks maken studenten de e-modules - bijvoorbeeld over luisteren, feedback geven en informatie verzamelen - ter voorbereiding op practica. Hiervoor hoeven ze niet op een vast moment en plaats aanwezig te zijn, ze maken deze in hun eigen tijd en tempo en zo vaak ze willen. Elk practicum sluit aan op de inhoud van een e-module. Uit onderwijsevaluaties blijkt dat studenten de e-modules prefereren boven hoorcolleges. Ook practicumdocenten merken het verschil: studenten zijn beter voorbereid, waardoor er meer tijd is voor oefenen en verdieping. Tot slot is een groot bijkomend voordeel dat ik collega-docenten eenvoudig toegang kan geven tot mijn e-modules. Dit vergemakkelijkt de vakinhoudelijke samenwerking en maakt actieve kennisdeling mogelijk over grenzen van opleidingen, faculteiten en zelfs universiteiten heen. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in de showcase die ik van de cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ heb gemaakt door je te registeren via deze link (SolisID): https://lll-platform-uu.nl/enrol/signup/?l=t9233arzGyWI. Benieuwd naar de mogelijkheden van DialoqueTrainer voor jouw onderwijs? Kijk op de Educate-it site of neem contact op met Educate-it voor praktische of didactische ondersteuning.

Lees meer

Onderwijsinnovatie helpt proefdieren - Benedikte Sam

Als Facultaire contactpersoon voor Educate-it bij Diergeneeskunde organiseer ik samen met een collega van de leerstoel Kwaliteitsbevordering van Diergeneeskundig Onderwijs maandelijks een Broodje Onderwijs. We richten ons op het informeren en inspireren van docenten over ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek naar onderwijs. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. In deze editie werden 3 recent ontwikkelde e-modules gepresenteerd, die als overeenkomst hadden dat ze allemaal een bijdrage leveren aan het terugdringen van dierproeven (ook zo’n speerpunt bij onze faculteit) en onze studenten in staat stellen om zich op meerdere manieren goed voor te bereiden op hun practica, een essentieel onderdeel van hun opleiding tot dierenarts. De eerste module was ontwikkeld door collega’s die betrokken zijn bij het 3Vcentrum dat zich richt zich op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van het gebruik van dierproeven. De module is zowel voor onze studenten als voor de externen beschikbaar en wil bijdragen aan het verbeteren van bewustzijn en kennis van humane eindpunten bij mensen die beroepsmatig met proefdieren werken. Na deze presentatie was er maar een heel klein bruggetje nodig om over te stappen naar de zelfstudiemodule ‘Gedrag en hanteren’ die studenten helpt zich goed voor te bereiden op practica met verschillende diersoorten. Doordat studenten vooraf kunnen zien welk gedrag ze kunnen verwachten, welke handelingen ze gaan leren, en hoe ze deze het beste kunnen uitvoeren, kan de docent in het practicum de student meer zelf laten oefenen. Een module die daar mooi op aansluit is die van ’klinische diagnostiek kat’. Het gedrag van de kat maakt dit dier als onderwijs(proef)dier vrij complex, omdat het dier snel gestrest raakt. Om minder katten in het onderwijs in te zetten en toch onze studenten goed te laten oefenen zijn 3 acties ingezet: studenten kunnen het klinisch onderwijs aan de kat thuis voorbereiden met behulp van de nieuwe e-learningmodule voor klinische diagnostiek. Deze bevat naast theorie en achtergronden ook veel filmpjes en opdrachten. Tijdens de practica zullen de meer ongerief veroorzakende handelingen niet meer bij de levende kat worden geoefend, maar worden dummie-dieren (de zgn fluffy cats) ingezet, zodat studenten onder begeleiding van de docent basishandelingen kunnen oefenen. Deze fluffy cats worden ook ingezet bij zgn. stationstoetsen in de bachelor, zodat studenten met behulp van de dummie ook in een toets kunnen laten zien dat zij de juiste technieken en kennis beheersen. Het is inspirerend om te zien dat docenten heel actief zijn om hun onderwijs te innoveren. Onze studenten reageren daar zeer positief op omdat ze zo vaak als ze zelf nodig achten in de module terug kunnen kijken of met de theorie kunnen oefenen. Ik probeer docenten zoveel mogelijk behulpzaam te zijn door ze te ondersteunen bij het verkrijgen van fondsen en (onderwijskundige, technische of praktische) hulp, maar ook door docenten met elkaar in contact te brengen als ze met vergelijkbare projecten aan de slag willen. En natuurlijk door ze o.a. via ‘Broodje Onderwijs’ een platform te bieden om over ontwikkelingen in hun onderwijs te vertellen. De volgende edities staan alweer gepland en gaan over heel andere onderwerpen: 22 januari: Chantal Duijn over haar promotieonderzoek naar EPA’s in het diergeneeskunde onderwijs 5 februari: Ruurd Jorritsma over zij-instroom in het masterprogramma Landbouwhuisdieren & Veterinaire Volksgezondheid Als afsluiting wil ik nog met jullie delen dat ook onze studenten onderwijs ontwerpen, bijv. bij het keuzevak didactiek. Een docent had hun hulp gevraagd: hoe zorg ik dat studenten beter voorbereid aan de start van een practicum verschijnen? En dit is wat ze er op bedacht hebben https://educate-it.uu.nl/wp-content/uploads/2019/01/voorbereiding-praktica-leerlijn-DHV.mp4 Veel plezier!

Lees meer

Nieuws

15 april 2021

Save-the-date Versterk-Je-Onderwijs-Week: 28 juni – 2 juli 2021

Heb jij al eens deelgenomen aan de Versterk-je-onderwijs-week? Twee keer per jaar kunnen UU-docenten tijdens deze week een grote diversiteit aan workshops en lezingen volgen, gericht op de versterking van hun onderwijs. Ook tijdens de afgelopen twee online edities hebben veel docenten deelgenomen aan een of meerdere sessies. De komende zomer editie vindt plaats van 28 juni tot en met 2 juli 2021. Ook deze 7e editie zal weer online zijn. Het programma is elke editie anders, waardoor deelnemen ook interessant is voor docenten die eerder sessies van de Versterk-Je-Onderwijs-week hebben bijgewoond. Je kunt je vast opgeven voor de Versterk-Je-Onderwijs-Week. Zo gauw het programma bekend is krijg je hiervan bericht. Nieuw: verzorg een sessie of geef input voor de Versterk-Je-Onderwijs-Week! De Versterk-Je-Onderwijs-Week wordt georganiseerd door de partners in het Centre for Academic Teaching. Alle docenten van de Universiteit Utrecht zijn welkom om de activiteiten bij te wonen. Deze editie willen we jou als docent ook de gelegenheid bieden onderwerpen voor de sessies aan te dragen of zelf een sessie te verzorgen. Vind je het belangrijk dat binnen de VJOW aandacht wordt besteed aan een bepaald onderwerp of wil je zelf als workshopleider jouw onderwijservaringen delen met collega’s? Neem dan contact op! Voorbeelden van een sessie die je zou kunnen geven: een lezing, een ronde-tafel discussie, een inspiratiesessie, een interview, en ga zo maar door. Bekijk het programma van afgelopen wintereditie voor voorbeelden. Als je een sessie wilt geven ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 30 april een concepttekst van maximaal 200 woorden, waarin je de inhoud en het doel van jouw sessie beschrijft (dit hoeft nog niet helemaal tot in detail). Ruwe ideeën voor sessies zijn ook welkom! Dan denken we samen na over hoe we dit kunnen invullen. Mail ons op cat@uu.nl (let op: bij teveel inzendingen zullen we een selectie moeten maken).

15 april 2021

Onderwijsinnovatie Denktank gestart: studenten denken mee in onderwijsprojecten

Hoe betrek je studenten bij onderwijs en onderwijsinnovatie? Het meenemen van het perspectief van studenten in het ontwerpen en vernieuwen van onderwijs is erg belangrijk. Onderwijs is ten slotte vóór de student.  Daarom heeft Educate-it een studentendenktank ontwikkeld: een trainingsprogramma waarin studenten input kunnen geven op onderwijsinnovatieprojecten die momenteel worden uitgevoerd binnen de UU. In ruil hiervoor kunnen zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Op 14 april is de Onderwijsinnovatie Denktank voor de tweede keer van start gegaan, dit jaar met 13 deelnemende studenten. In een periode van drie maanden (van april tot en met juni 2021) wordt in vier sessies dieper ingegaan op verschillende onderwijsprojecten die op dit moment binnen de universiteit worden uitgevoerd, zoals Learning analytics, Onderwijs op afstand, Flexibilisering van het onderwijs en studentmobiliteit en Ondersteuning van docenten bij het innoveren van onderwijs. De studenten denken mee over het onderwijs van de toekomst en de verdere ontwikkeling van de projecten. Tijdens de sessies worden studenten eerst voorzien van de achtergrond en context van een project. Zo kunnen zij vervolgens gerichte en waardevolle input geven op het project. De projectleider verwerkt deze input in het projectplan, zodat het studentenperspectief ook écht een plek krijgt in het besproken project. De motivatie van de deelnemende studenten, die vrijwillig meedoen in dit trainingsprogramma, loopt uiteen van het meedenken over hoe onderwijs leuk en toegankelijk kan worden gehouden voor zowel huidige als toekomstige studenten tot het leren hoe je van idee tot implementatie komt. Ook het samenwerken over opleidings- en faculteitsgrenzen heen en het actief bijdragen aan het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs wordt belangrijk gevonden.

11 maart 2021

Tot 1 juli tijdelijk extra ondersteuning docenten

Tot 1 juli 2021 zijn studentassistenten beschikbaar om docenten tijdelijk extra te ondersteunen bij het geven en opzetten van het onderwijs, de inrichting van tooling, als moderator voor de chat, bij het maken van een kennisclip in de DIY studio en andere basistaken. Kun jij extra ondersteuning gebruiken bij het geven of voorbereiden van jouw onderwijs? Een assistent die de chat in de gaten houdt als jij je onderwijs geeft? Of die een online tool inricht zodat jij dit direct in je online/hybride/blended onderwijs kan gebruiken? Voor deze en soortgelijke basistaken hebben we student-assistenten geworven en getraind, die per direct beschikbaar zijn. Interesse? Doe dan nu een aanvraag hiervoor door het formulier  externe link in te vullen. We nemen dan snel contact op om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. De ondersteuning wordt gecoördineerd door Teaching Support. Subsidieregeling coronabanen De tijdelijke ondersteuning is mogelijk gemaakt doordat het ministerie van OCW met de subsidieregeling coronabanen, geld beschikbaar heeft gesteld voor het hoger onderwijs als tegemoetkoming voor de hoge werkdruk in de coronatijd. De plotselinge overgang naar online onderwijs is voor docenten enorm zwaar geweest. Om hen te ondersteunen en de werkdruk enigszins te verlagen, zetten het Centre for Academic Teaching en haar partners deze tijdelijke financiële steun in door student-assistenten beschikbaar te stellen die docenten praktisch kunnen ondersteunen bij het geven en voorbereiden van (online) onderwijs. Zij kunnen basistaken oppakken die zij voor docenten verrichten bij het geven en opzetten van het onderwijs, zoals de inrichting van tooling, als moderator voor de chat, het maken van een kennisclip in de DIY studio, etc. Er wordt dus niet voor elke aanvraag van een docent een specifieke student-assistent geworven. Ondersteuning via Teaching Support Wil je je onderwijs herontwerpen of heb je een andere didactische vraag? CAT en haar partners ondersteunen je daar uiteraard ook bij. Mail je vraag naar Teaching Support.

Meer nieuwsitems

Agenda

20 mei 2021

Workshops Toetsanalyse in Remindo

Wil je weten hoe je een toets in Remindo moet analyseren? Wat moet je doen als je toets slecht is gemaakt, of als veel studenten een vraag goed of juist fout hebben gemaakt? Heeft de toets een onderscheidend vermogen: dus differentieert de toets tussen goede en minder goede studenten? Hoe interpreteer je de psychometrische waarden (P, Cronbachs Alfa, Rit, Rir, Rat, Rar). In de workshop een toets analyseren in Remindo gaan we met deze vragen aan de slag.   DOELSTELLINGEN Na afloop kun je: Een toetsanalyse in Remindo interpreteren Eventuele problemen met de toets signaleren aan de hand van de analyse Slechte vragen herkennen en verbeteren voor een volgende keer De voor- en nadelen benoemen van: het achteraf verwijderen van vragen het aanpassen van de antwoordsleutel het aanpassen van de cesuur Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.

3 juni 2021

Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes

In de vijfde week van ieder blok wordt een workshop ‘Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes gegeven’. In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die Remindo biedt om te toetsen met vernieuwende vraagvormen en multimedia. Aan de hand van voorbeelden bespreken we de ins en outs van de verschillende vraagtypes die Remindo biedt. Na afloop kun je een weloverwogen keuze maken voor multimedia en vernieuwende vraagvormen in Remindo. Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.

Meer agendaitems