Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

In mijn onderwijs wil ik ...

Uitgelicht

Betere voorbereiding en snellere, diepere verwerking van de stof – Emanuel van Dongen

Hoe til je het onderwijs naar een hoger niveau en betrek je daarbij actief je studenten en collega’s? Deze vraag vormt de rode draad door het onderwijs van Emanuel van Dongen (RGL), universitair docent en coördinator van diverse vakken. Met welke tools weet hij zijn studenten te activeren en uit te dagen? En op welke wijze weet hij verbindingen te leggen en kennis te delen? De mix van tools die ik binnen mijn onderwijs inzet ondersteunen elk een ander facet: van voorbereiding tot feedback, van interactie tot nakijken. Zo ben ik als een van de eersten van Privaatrecht gestart met digitaal toetsen via Remindo. Voor Inleiding Privaatrecht I, een groot eerstejaars vak met zo’n 700 a 750 studenten, heb ik de toets ingevoerd en vormgegeven. Dit bleek een groot succes: zowel studenten als docenten waren enthousiast over deze manier van werken. Ook heb ik onlangs binnen het verdiepingsonderwijs Revisely ingezet om papers na te kijken. Gestructureerde feedback Sinds kort werk ik met Peergrade, een tool voor peerfeedback. Binnen Peergrade worden studenten at random aan elkaar gekoppeld en geven vervolgens feedback op elkaars werk. In dit geval geven ze feedback op elkaars scripties voor het derdejaars vak Afstudeerwerk Privaatrecht. Deze feedback geven ze aan de hand van een door mij opgesteld lijstje met vragen. Als docent kan je deze feedback monitoren: je ziet precies hoeveel vragen ze beantwoorden, hoeveel woorden ze hierbij gebruiken en hoe laat ze iets inleveren. De pilot loopt op dit moment nog, maar de eerste bevindingen zijn positief. Alle studenten hebben op tijd hun werk ingeleverd en feedback op de ander gegeven. Je ziet dat studenten hun best doen om nuttige feedback te geven. Waar je vroeger soms reacties kreeg als ‘Goed, mooi onderwerp’, zie je dat de feedback nu uitgebreider en beter gestructureerd is en zich scherper op de inhoud richt. Ook de ondersteuning van Peergrade is, net als bij Remindo, goed. Dat helpt, zeker in het begin, een hoop! Dieper niveau van de stof Om de zelfstudie te vergroten, studenten beter voor te bereiden en binnen de werkgroepen sneller tot een dieper niveau van de stof te komen, hebben een aantal collega’s en ik kennisclips ontwikkeld. Naast kennisclips die zich richten op de stof hebben we clips opgenomen voor het geven van opdrachtinstructies en feedback op tentamens. Daarnaast maak ik tijdens hoorcolleges geregeld gebruik van votingtools als Presenterswall en Mentimeter. Met behulp van een votingtool kan ik studenten tijdens een college activeren en stimuleren tot meer interactie. Koers richting de toekomst In het strategisch plan van onze universiteit wordt blended learning genoemd als een onlosmakelijk element van het Utrechtse onderwijs in 2020. Ik zie het als mijn taak als coördinator hieraan bij te dragen. Door de stof op verschillende manieren aan te bieden en door de studenten te betrekken, houd je de aandacht erbij. Deze tools zijn erop gericht dat studenten hun leercontinuüm vasthouden door de weken heen naar het tentamen toe. Naast dat ik zelf experimenteer met tools, probeer ik ook anderen daartoe te inspireren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van mijn vakgroep of bij de Winter Course van Educate-it. Ik denk dat het gebruik van tools verder zal uitbreiden binnen ons onderwijs. Daar willen we ook heen, het blijft belangrijk om te activeren en een deel van de werkvormen en leerstof online aan te bieden. Ik ben blij dat ik namens het departement Rechtsgeleerdheid ben voorgedragen voor een innovatie-award van SURF* en bij de top 3 van genomineerden behoor. Op deze wijze kunnen we laten zien dat Utrecht volop bezig is met blended learning en hierin een van de voorlopers is. Ik verwacht dat het Departement Rechtsgeleerdheid in de komende jaren zal voortgaan op deze koers. Op naar de toekomst! *De SURF Onderwijsawards 2018 worden uitgereikt aan ‘onderwijshackers’ in verschillende categorieën. Emanuel van Dongen is door de vakjury gekozen uitgekozen en behoort tot de top 3 van de genomineerden voor de SURF Onderwijsawards in de categorie ‘docenten’. Deze prijs richt zich op pioniers die onderwijsinnovatie met ICT toepassen in de praktijk. Meer weten? Bekijk hier een leuke video over de tools die Emanuel inzet tijdens zijn werk.  

Lees meer

Onderwijsinnovatie helpt proefdieren - Benedikte Sam

Als Facultaire contactpersoon voor Educate-it bij Diergeneeskunde organiseer ik samen met een collega van de leerstoel Kwaliteitsbevordering van Diergeneeskundig Onderwijs maandelijks een Broodje Onderwijs. We richten ons op het informeren en inspireren van docenten over ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek naar onderwijs. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. In deze editie werden 3 recent ontwikkelde e-modules gepresenteerd, die als overeenkomst hadden dat ze allemaal een bijdrage leveren aan het terugdringen van dierproeven (ook zo’n speerpunt bij onze faculteit) en onze studenten in staat stellen om zich op meerdere manieren goed voor te bereiden op hun practica, een essentieel onderdeel van hun opleiding tot dierenarts. De eerste module was ontwikkeld door collega’s die betrokken zijn bij het 3Vcentrum dat zich richt zich op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van het gebruik van dierproeven. De module is zowel voor onze studenten als voor de externen beschikbaar en wil bijdragen aan het verbeteren van bewustzijn en kennis van humane eindpunten bij mensen die beroepsmatig met proefdieren werken. Na deze presentatie was er maar een heel klein bruggetje nodig om over te stappen naar de zelfstudiemodule ‘Gedrag en hanteren’ die studenten helpt zich goed voor te bereiden op practica met verschillende diersoorten. Doordat studenten vooraf kunnen zien welk gedrag ze kunnen verwachten, welke handelingen ze gaan leren, en hoe ze deze het beste kunnen uitvoeren, kan de docent in het practicum de student meer zelf laten oefenen. Een module die daar mooi op aansluit is die van ’klinische diagnostiek kat’. Het gedrag van de kat maakt dit dier als onderwijs(proef)dier vrij complex, omdat het dier snel gestrest raakt. Om minder katten in het onderwijs in te zetten en toch onze studenten goed te laten oefenen zijn 3 acties ingezet: studenten kunnen het klinisch onderwijs aan de kat thuis voorbereiden met behulp van de nieuwe e-learningmodule voor klinische diagnostiek. Deze bevat naast theorie en achtergronden ook veel filmpjes en opdrachten. Tijdens de practica zullen de meer ongerief veroorzakende handelingen niet meer bij de levende kat worden geoefend, maar worden dummie-dieren (de zgn fluffy cats) ingezet, zodat studenten onder begeleiding van de docent basishandelingen kunnen oefenen. Deze fluffy cats worden ook ingezet bij zgn. stationstoetsen in de bachelor, zodat studenten met behulp van de dummie ook in een toets kunnen laten zien dat zij de juiste technieken en kennis beheersen. Het is inspirerend om te zien dat docenten heel actief zijn om hun onderwijs te innoveren. Onze studenten reageren daar zeer positief op omdat ze zo vaak als ze zelf nodig achten in de module terug kunnen kijken of met de theorie kunnen oefenen. Ik probeer docenten zoveel mogelijk behulpzaam te zijn door ze te ondersteunen bij het verkrijgen van fondsen en (onderwijskundige, technische of praktische) hulp, maar ook door docenten met elkaar in contact te brengen als ze met vergelijkbare projecten aan de slag willen. En natuurlijk door ze o.a. via ‘Broodje Onderwijs’ een platform te bieden om over ontwikkelingen in hun onderwijs te vertellen. De volgende edities staan alweer gepland en gaan over heel andere onderwerpen: 22 januari: Chantal Duijn over haar promotieonderzoek naar EPA’s in het diergeneeskunde onderwijs 5 februari: Ruurd Jorritsma over zij-instroom in het masterprogramma Landbouwhuisdieren & Veterinaire Volksgezondheid Als afsluiting wil ik nog met jullie delen dat ook onze studenten onderwijs ontwerpen, bijv. bij het keuzevak didactiek. Een docent had hun hulp gevraagd: hoe zorg ik dat studenten beter voorbereid aan de start van een practicum verschijnen? En dit is wat ze er op bedacht hebben https://educate-it.uu.nl/wp-content/uploads/2019/01/voorbereiding-praktica-leerlijn-DHV.mp4 Veel plezier!

Lees meer

Nieuws

13 november 2019

December 2019: maand van de Kennisclips

Door de inzet van kennisclips in het onderwijs komen studenten beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Inzet van kennisclips vergroot de motivatie van studenten, ze worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Daarom organiseert Educate-it in december 2019 de maand van de kennisclips. 40% van de UU-docenten gebruikt kennisclips in het onderwijs. Zij zetten deze in de helft van hun onderwijs in. Dit blijkt uit onderzoek van Educate-it in 2019 onder een kleine 500 docenten. Docenten die nog geen gebruik maken van kennisclips geven aan dat zij te druk zijn of onvoldoende kennis over mogelijkheden hebben. Hergebruik kennisclip stijgt Er worden per collegejaar zo’n duizend nieuwe kennisclips opgenomen. Het hergebruik van eerder opgenomen clips groeit. Van de 3.114 in het onderwijs ingezette kennisclips in 2018/2019 zijn 66% hergebruikte kennisclips, die in de jaren ervoor zijn opgenomen. Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen worden ingezet, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. De kennisclip-opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. Kennisclips vervangen deels hoorcolleges. De beschikbaar gekomen tijd door hergebruik wordt ingezet voor begeleiding studenten. Aanbod voor docenten Voor docenten die meer willen leren over kennisclips en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de Maand van de Kennisclips. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? De volgende maand van de Kennisclips is in mei 2020. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. De volgende themamaand is in februari, dan staat feedback centraal.

7 november 2019

Studenten en hoogleraar creëren samen cursus

“De apothekers van de toekomst zouden in hun opleiding moeten kennismaken met digitale zorgtechnologie en bijbehorende technologieën kunnen implementeren in de praktijk.” Met deze gedachte begon voor hoogleraar Aukje Mantel de realisatie van de keuzecursus Digitale Farmaceutische Zorgverlening. Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de kennis van de studenten koos Mantel er voor om deze cursus in nauwe samenwerking met de studenten in te richten. Lees hier een artikel over de ontwikkeling van deze cursus, en hoe de docent en de studenten dit proces van co-creatie ervaren hebben.

30 oktober 2019

Digitale toetsen afnemen; nu ook in Sportcentrum Olympos

De Universiteit Utrecht is weer een nieuwe digitale toetslocatie rijker. In drie zalen van het sportcentrum Olympos op de Uithof kunnen vanaf 29 oktober op Chromebooks toetsen worden afgenomen door maximaal 600 studenten. Daarmee komt het totaal aantal digitale toetsplekken op 1.840. Door de flexibele opzet van de digitale toetsvoorziening kunnen de zalen ook gebruikt worden voor andere doeleinden. De Chromebooks, waarop de studenten tegelijkertijd in grote groepen veilig en betrouwbaar digitaal toetsen kunnen maken, zijn na afloop van de toets binnen 20 minuten opgeruimd. Daardoor kan de zaal weer als sportzaal gebruikt worden.   De snelheid waarmee het aantal digitale toetsen binnen de UU groeit is ongekend. Waar in collegejaar 2015/16 het percentage toetsen dat digitaal afgenomen werd nog 18% was, was dat in 2018/19 al ruim 53%. De vraag naar digitale toetsen in periode 1 van 2019/20 was zo groot, dat zelfs ‘nee’ verkocht moest worden. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen is in recordtempo de nieuwe digitale toetsvoorziening in Olympos opgezet en gereedgemaakt en worden daar op 29 oktober de eerste digitale toetsen afgenomen. Met deze uitbreiding is de UU hard op weg om al voor het eind van 2020 75% van alle toetsen digitaal af te nemen.  Studentenvoorkeur: digitale toetsen  Uit recent onderzoek onder ruim 2.000 UU-studenten blijkt dat studenten een voorkeur hebben voor digitaal toetsen (ruim 62%) boven toetsen op papier (15%). 22% geeft aan geen voorkeur te hebben. In 2015 waren deze aantallen nog nagenoeg omgekeerd. Als belangrijkste reden geven studenten aan dat ze door digitale toetsen hun antwoorden beter kunnen structureren en dat ze sneller kunnen typen dan schrijven.  Docenten verbeteren toetskwaliteit door analysefunctie Het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het effect van digitaal toetsen op de kwaliteit van het onderwijs onder 81 docenten. Hieruit blijkt dat docenten de analyses - die het digitale toetssysteem automatisch genereert – vooral gebruiken om de toetsvragen en de kwaliteit van de toets te verbeteren. Daarnaast blijkt dat 83% van de docenten open vragen gebruikt, waarvan 72% dat doet omdat dat beter aansluit op het leerdoel. Concluderend kan gesteld worden dat docenten die digitaal toetsen afnemen bewust bezig zijn met de kwaliteit van de toetsen. Programmatisch toetsen Naast digitaal toetsen op Chromebooks heeft de UU ook al tien jaar ervaring met programmatisch toetsen bij de faculteit Diergeneeskunde. Andere opleidingen gaan hier de komende tijd ook mee aan de slag. Programmatisch toetsen integreert leren en beoordelen. Het geeft inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van de student. Daarbij geeft het de docent informatie over de onderwijskwaliteit. Het behalen van een cursus wordt nu veelal bepaald door het resultaat op een enkele toets, waardoor veel in potentie waardevolle informatie onbenut blijft. Een programmatische benadering van toetsing kan hiervoor een oplossing zijn. Betekenisvolle feedback en reflectie zijn hierbij essentieel. Deze benadering past uitstekend binnen het Utrechts Onderwijs Model, waar de focus ligt op persoonlijk, activerend onderwijs, waarbij de student de verantwoordelijkheid draagt voor de eigen ontwikkeling. Lees ook de blog van Harold Bok op TAUU. Educate-itDocenten van de UU stappen niet alleen massaal over op digitaal toetsen. Het onderwijs wordt ook in hoog tempo verrijkt met kennisclips en andere onderwijstools. Docenten op de UU bepalen zelf of en hoe zij hun onderwijs willen versterken, zoals met digitaal of programmatisch toetsen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Educate-it. Het succes van dit programma is gelegen in de bottum-up opzet, waarin onderwijsverandering vraag gestuurd plaatsvindt en niet wordt opgelegd. Deze opzet zorgt ervoor dat docenten eigenaar van hun onderwijs blijven. Educate-it ondersteunt docenten bij het versterken van hun onderwijs en het aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt.  

Meer nieuwsitems

Agenda

14 november 2019

Workshop Statistiek Oefenen met Grasple

Met Grasple kun je gemakkelijk zelf e-modules maken. Deze tool is vooral gespecialiseerd in e-modules voor de basiskennis over statistiek en wiskunde. Voor deze onderwerpen is in Grasple een uitgebreide database beschikbaar met korte modules die je gemakkelijk in je cursus kan invoegen en naar wens kan aanpassen, zodat ze goed aansluiten op jouw onderwijs. Tijdens deze workshop leer je meer over wat e-modules precies zijn en hoe je deze inzet in je onderwijs. Daarna volgt een toelichting en een demo over Grasple, waarna je zelf aan de slag gaat met de tool om de verschillende mogelijkheden verder te leren kennen. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.

18 november 2019

(Her)ontwerp je onderwijs met blended learning

Wil je meer interactie in je contactonderwijs? Studenten die beter voorbereid zijn op colleges? Weten wat studenten wel en niet kunnen, zodat je als docent hier beter op in kunt spelen? Flexibeler feedback kunnen geven? Blended learning kan bij al deze wensen een rol spelen. Tijdens deze workshop kijk je samen met collega-docenten onder begeleiding van docentprofessionalisering Educate-it naar je onderwijsontwerp. We zullen vanuit jouw leerdoelen het onderwijs (her)ontwerpen en kijken naar een effectieve afstemming tussen online- en face-to-face leeractiviteiten. Door in een kleine groep te kijken naar het eigen onderwijs, krijg je een idee hoe je kunt starten met je eigen (kleine) onderwijsvernieuwing. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.

21 november 2019

Workshop Doeltreffend Digitaal Toetsen

Meld je nu aan voor de workshop Doeltreffend Digitaal Toetsen In deze workshop krijg je een aantal vuistregels waaraan een goede MC-toets en toets met open vragen moet voldoen. In een oefening kijken we samen kritisch naar de kwaliteit van jouw eigen toetsvragen,  zodat je deze kunt verbeteren en in de toekomst goede vragen kunt ontwikkelen. Verder gaan we praktisch aan de slag: Je leert hoe je je eigen toetsvragen in Remindo kunt zetten en hoe je een toets op kunt bouwen. Tevens  laten we zien hoe je vragen kunt hergebruiken in andere toetsen. Zo kun je een itembank opbouwen waar je jarenlang profijt van kunt hebben. In de workshop ga je aan de slag met eigen vragen. Neem een eigen toets (of toets om te oefenen) mee naar de workshop! Ook is het nodig om een eigen laptop mee te nemen. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.  

Meer agendaitems