Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Uitgelicht

Bekijk de nieuwste vlogs!

Hoe kijken studenten tegen onderwijsinnovatie aan? Wat vinden ze prettig en wat missen ze nog? En hoe is het voor docenten om hun onderwijs te innoveren? De Educate-it vlogstudenten en -docenten nemen je mee in deze wereld en in hun eigen wereld. Abonneer je op hun YouTube kanaal en duik in hun wereld! Ontmoet onze vloggers! https://youtu.be/y5n6rXeEB0k Docentenvlogs https://www.youtube.com/playlist?list=PLznWbzM78QuF_agL9nmJtRl8gj6ChwLoS Leonie Heres-van Rossum Faculteit USBO Docent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen https://www.youtube.com/playlist?list=PLiEQfRlLd4hez3IojbkxK9r-D5cLhYTgR Evianne van der Kruk Faculteit Bètawetenschappen Docent Farmacie https://www.youtube.com/playlist?list=PLLZN70QSr7QFzGdr53ivAT7OWzbpa5UKG Jasper van Winden Faculteit Bètawetenschappen Docent cursus: Wetenschapper in Advies   Educate-itvlogs https://www.youtube.com/watch?v=SeKDLhr3ves&list=PLaxRaYHfTqIAJ9x9XtyiY91uJmQ3uSWf2   Studentenvlogs https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYO-xZ2KHN5CB2gWOxevEGhEJPov4rLk Nikki Keuper Faculteit: Sociale Wetenschappen Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLv0lI5WfhasSf86L0Q8GgUOrzZ763zM9I Naomi Okoto Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZkeFKtiPFztr8MomthQpE8MzEcvl_Vv  Hugo Hegeman Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Studeert in Utrecht   Voormalige vloggers https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2ZlfWIqangdTnnKGSBAJ6dIj3gSlSPo Lisa Adriaansen Faculteit: Geneeskunde Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLz2oGHtYGqRIOxdeNmuUgMuvpNAsfwkGl Ellen Horst Faculteit: Geesteswetenschappen Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLG6vv2gfjubHV0gES6_LvanSjmcPAh_Zs Lisa Rzepka Faculteit: Sociale wetenschappen Studeert in Australië https://www.youtube.com/watch?v=6Cc8sqDEpHw&list=PL84wHVjJFlA-f2Zvx0EebdvuBoIsh48N_ Anahi Saravia Herrera                         Faculteit: University College Utrecht UCU student https://www.youtube.com/playlist?list=PL5vJKPuzKxXKNL1ITw82VSxlQUyTZJy-J Sebastien Packer Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Van Canada naar Utrecht

Lees meer

Caro Bliekendaal (REBO) vertelt

‘Gewoon doen!’, ‘Meer grip op de leerstof door kennisclips’, ‘De inzet van IT verrijkt je als docent’ en ‘Studenten voorbereiden op de wereld van morgen’: zomaar wat citaten van docenten die voor de nieuwsbrief van REBO Educate-it werden geïnterviewd over hoe en vooral ook waarom zij hun onderwijs versterken door de inzet van IT. Wat werkte goed in de praktijk, wat minder? Hun ervaringen lees je op onze website. Enkele jaren geleden was er alleen een aantal innovators binnen de faculteit REBO die affiniteit met en verstand hadden van IT-tools én deze tools ook durfden in te zetten in hun onderwijs. Inmiddels heeft een grote groep docenten kennis gemaakt met de uiteenlopende mogelijkheden die IT biedt om hun onderwijs kwalitatief nog beter te maken en/of de werkdruk te verminderen. Zo is er veel belangstelling voor digitaal toetsen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van Revisely om papers digitaal na te kijken en zijn diverse kennisclipsontwikkeld. Er is een grote variëteit aan tools die worden ingezet. Studenten worden hierbij veelal actief betrokken.Zo wordt studenten regelmatig gevraagd om digitaal te stemmen, hebben zij zelfkennisclips ontwikkeld en  een digitale fototentoonstellinggemaakt De innovaties overstijgen de muren van de universiteit. Zo is de zeer succesvolle MOOC ‘Human Rights for Open Societies’ontwikkeld, een gratis, openbaar toegankelijke reeks webclectures. En waar zet REBO komende tijd verder op in? Belangrijk blijft de bottom-up benadering en eigenaarschap door docenten. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, aansluiten bij de doelgroep envermindering van de werkdruk. En in gesprek met het team van REBO Educate-it bekijkt de docent welke tool zijn of haar doelen het beste dient, wat het best past bij de cursus. Zo versterken we samen het onderwijs! Meer weten? Neem gerust contact op of neem een kijkje op onze facultaire website!    

Lees meer

Nieuws

12 april 2018

Kwaliteitsverbetering digitale toetsen

Als goed gebruik wordt gemaakt van digitale toetssystemen, kan dat een positief effect hebben op de toetskwaliteit. Dat is één van de conclusies van een beschrijvend onderzoek dat masterstudent Sjoerd Lindenburg in het kader van een onderzoeksstage bij Educate-it heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een literatuurverkenning en interviews met toetsexperts. Hierbij is gekeken naar de kwaliteitscriteria (maatstaven), kwaliteitsfactoren (die invloed uitoefenen op kwaliteitscriteria) en kwaliteitsindicatoren (gegevens die indicaties van kwaliteit geven). Uit dit onderzoek blijkt dat de digitale component een positief effect kan hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren. Vragenbank Automatisch toetsen samenstellen vanuit een vooraf opgebouwde vragenbank kan de toetsvaliditeit verhogen Leesbaarheid Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op en kunnen leiden tot een objectievere benadering van nakijken Objectiviteit Met één druk op de knop is er de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken, om zo de betrouwbaarheid van de toets te verhogen Vraaganalyse Direct na toetsafname heb je toegang tot overzichtelijke kwaliteitsindicatoren, met de mogelijkheid vragen te verbeteren voor een volgend toetsmoment Wel moet er bij iedere digitale mogelijkheid didactisch worden nagedacht, zoals blijkt uit dit voorbeeld: Multimedia Ook al lijkt het toevoegen van multimedia aantrekkelijk, er moet altijd worden afgewogen of het meerwaarde heeft. Een CT-simulatie bij geneeskunde heeft een grotere meerwaarde dan het toevoegen van een ‘grappig’ bedoelde afbeelding bij wiskunde Ook blijkt uit dit onderzoek dat transparantie complexer ligt bij digitale toetsing, maar dat deze problemen niet onoverkoombaar zijn. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren om de transparantie te verhogen. Formatief toetsen Laat studenten wennen aan het digitale toetssysteem door formatieve toetsing (vaker) in te zetten Beoordelingscriteria Studenten moeten van tevoren weten waar ze op worden beoordeeld en hoe de toets in elkaar steekt (bv. via een openbare rubric of syllabus) Concluderend geeft dit onderzoek inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van digitale toetsing. Docenten en docentondersteuners kunnen gebruikmaken van deze gegevens om digitale toetsing te verbeteren, zodat de toetsen van goede kwaliteit zijn en ook blijven. Aanleiding van dit onderzoek was een evaluatie onder studenten en docenten uit 2016, waaruit bleek dat zij positief staan tegenover digitale toetsing en Remindo. Maar ook dat ondanks de mogelijkheden die Remindo biedt, deze niet automatisch lijken te leiden tot een verbetering van de toetskwaliteit (Corbalan, De Kleijn en Manrique, 2016). Het onlangs afgeronde onderzoek wijst dus dat dit wel tot een kwaliteitsverbetering leidt als deze goed wordt ingezet. Als je interesse hebt om het interne onderzoeksrapport te lezen, kan je een e-mail sturen naar Educate-it.

10 april 2018

Kennisclips opnemen voor je onderwijs loont

Studenten die thuis een kort filmpje bekijken over een specifiek onderwerp, komen beter voorbereid naar het contactonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek onder UU-studenten waarbij kennisclips in hun onderwijs was geïntegreerd.  Ook gaven zij aan dat zij meer gemotiveerd zijn en zich meer in de stof verdiept hadden. Uit onderzoek naar het effect van kennisclips op de kwaliteit van het onderwijs blijkt ook een grote mate tevredenheid onder docenten en studenten. Deze en andere resultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd in de infographic Kwantitatieve onderzoeksresultaten van Educate-it van mei 2017. REBO-docent Sebastiaan Steenman zette kennisclips in en de resultaten waren uiterst positief: “Kennisclips bekijken hangt significant samen met hogere cijfers” concludeerde hij zoals te lezen valt in dit artikel. Eenkennisclipis een kort filmpje tussen 5 en 20 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt dan als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Voor het opnemen van kennisclips zijn Do-It-Yourselfstudio’s beschikbaar op de Uithof, bij UCU en in de binnenstad. Opnemen op de eigen werkplek is ook mogelijk met een MyMediasite-account. Het programma Educate-it kan docenten hierbij didactisch en praktisch ondersteunen. Sommige docenten ervaren een drempel om te beginnen met het opnemen van kennisclips. Het kost immers tijd. Leonie van Lent, universitair docent strafrecht, momenteel enthousiast over de mogelijkheden van kennisclip, was in eerste instantie terughoudend: “Ik dacht eerst dat het alleen maar een leuk, nieuw extraatje was. Maar door goede tips van Educate-it en goede voorbereiding heb ik nu een kennisclip die nog lang dienst kan doen – en heb ik veel ideeën opgedaan voor andere inzet van kennisclips in mijn onderwijs. Het opnemen viel echt enorm mee, dankzij de persoonlijke begeleiding van Educate-it”. Tijdwinst Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen ingezet worden, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. Uit cijfers blijkt dat een aanzienlijk percentage van de opgenomen kennisclips wordt hergebruikt in de jaren erna. Van alle bekeken kennisclips in dit collegejaar (september 2017 t/m februari 2018) zijn gemiddeld  40% hergebruikte kennisclips, die de afgelopen jaren zijn opgenomen. Er worden nu zelfs nog kennisclips ingezet in het onderwijs die in 2010 zijn opgenomen. Uit analyse van de cijfers die sinds 2010 bijgehouden worden, is een tendens zichtbaar van een toenemend aantal kennisclipopnames, een toenemend aantal hergebruikte kennisclips en een toenemend aantal bekeken kennisclips. Zo wordt van de 785 opgenomen kennisclips in 2017 58% (458) in dit collegejaar hergebruikt in het onderwijs, wat ruim 22.000 keer door studenten bekeken is. Docenten die vaker kennisclips inzetten geven aan dat het opnemen steeds makkelijker wordt en sneller gaat. Dat ervaarde USBO-docent Leonie Heres ook en vertelt daarover in haar vlog. Meer informatie over de inzet van kennisclips in het onderwijs vind je op de Educate-it site. Hier staat ook informatie over de DIY studio’s en ondersteuning. Verrijkte kennisclips Educate-it zet in op verrijkte kennisclips, waarbij studenten online de kennisclip bekijken en een bijbehorende opdracht maken. Dat kan bijvoorbeeld met de tool Scalable learning.  Onderzoek van Marjolein Haagsman, docent Biologie, wijst uit dat de leereffecten verbeteren door de inzet van verrijkte kennisclips met interactie.

1 februari 2018

Educate-it in vogelvlucht: behaalde resultaten en plannen voor de toekomst!

In deze film blikken we terug op de afgelopen jaren: wat heeft het programma bereikt en hoe hebben wij docenten in de afgelopen jaren ondersteund bij het innoveren van hun onderwijs? Vanaf 2018 start fase 2 van het programma Educate-it: wij hebben de ambitie de aankomende jaren nog veel meer docenten en studenten te bereiken en hen te ondersteunen hun onderwijs (verder) te versterken zodat straks alle betrokkenen binnen de UU goed voorbereid zijn op het onderwijs van de toekomst.

Meer nieuwsitems

Agenda

11 oktober 2018

Special Interest Group Video Bijeenkomst

Programma volgt Aansluitend inspiratiecafé   Wat is een Special Interest Group? Binnen de UU is een steeds grotere groep docenten bezig met videotoepassingen in hun onderwijs. Dat kan zijn in de vorm kennisclips, opnemen van hoorcolleges, opdrachten waarbij video’s geanalyseerd worden, studenten die in plaats van een verslag een videoclip maken. De SIG Video UU wil kennis en ervaring uitwisselen gericht op didactisch gebruik van video: ‘Van tool naar inzetten in het onderwijs’ en een platform bieden voor het delen van Good practises op dit gebied. De SIG wordt gevormd door een groep mensen die zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Als voorbeeld hebben we de SIG Media & Education van SURF met dit verschil dat wij ons richten op de UU en het UMCU. De organisatie van de SIG is in handen van een kerngroep; een kleine groep mensen die de SIG bijeenkomsten voorbereiden en organiseren. De SIG is niet nog een overlegorgaan. Wie kunnen deelnemen aan de SIG? Studenten, docenten en onderwijsondersteuners die zich betrokken voelen bij video in het onderwijs van de UU en het UMCU. Schrijf je in

30 november 2018

TLL Herfstfestival 2018

Op vrijdag 30 november zal het Herfstfestival 2018 van het Teaching & Learning Lab plaatsvinden. Bezoekers kunnen deelnemen aan een breed spectrum van activiteiten, van augmented reality tot het leslokaal van de toekomst en van e-assessment tot onderzoek aan de toegevoegde waarde van nieuwe technologie voor het onderwijs. Key-words: ervaren, uitproberen en zelf onderwijs maken binnen voortgezet en hoger onderwijs. Het festival is gekoppeld aan het congres van de internationale League of European Research Universities. Daarom zal een deel van de activiteiten voor hoger onderwijs in het Engels plaatsvinden. Bekijk de impressie van het TLL Herfstfestival 2017 Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor de TLL-nieuwsbrief. Meer informatie en planning: teachinglearninglab.nl/herfstfestival-2018/

Meer agendaitems