Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Uitgelicht

Bekijk de nieuwste vlogs!

Hoe kijken studenten tegen onderwijsinnovatie aan? Wat vinden ze prettig en wat missen ze nog? En hoe is het voor docenten om hun onderwijs te innoveren? De Educate-it vlogstudenten en -docenten nemen je mee in deze wereld en in hun eigen wereld. Abonneer je op hun YouTube kanaal en duik in hun wereld! Ontmoet onze vloggers! https://youtu.be/y5n6rXeEB0k Docentenvlogs https://www.youtube.com/playlist?list=PLznWbzM78QuF_agL9nmJtRl8gj6ChwLoS Leonie Heres-van Rossum Faculteit USBO Docent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen https://www.youtube.com/playlist?list=PLiEQfRlLd4hez3IojbkxK9r-D5cLhYTgR Evianne van der Kruk Faculteit Bètawetenschappen Docent Farmacie https://www.youtube.com/playlist?list=PLLZN70QSr7QFzGdr53ivAT7OWzbpa5UKG Jasper van Winden Faculteit Bètawetenschappen Docent cursus: Wetenschapper in Advies   Educate-itvlogs https://www.youtube.com/watch?v=SeKDLhr3ves&list=PLaxRaYHfTqIAJ9x9XtyiY91uJmQ3uSWf2   Studentenvlogs https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYO-xZ2KHN5CB2gWOxevEGhEJPov4rLk Nikki Keuper Faculteit: Sociale Wetenschappen Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLv0lI5WfhasSf86L0Q8GgUOrzZ763zM9I Naomi Okoto Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZkeFKtiPFztr8MomthQpE8MzEcvl_Vv  Hugo Hegeman Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Studeert in Utrecht   Voormalige vloggers https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2ZlfWIqangdTnnKGSBAJ6dIj3gSlSPo Lisa Adriaansen Faculteit: Geneeskunde Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLz2oGHtYGqRIOxdeNmuUgMuvpNAsfwkGl Ellen Horst Faculteit: Geesteswetenschappen Studeert in Utrecht https://www.youtube.com/playlist?list=PLG6vv2gfjubHV0gES6_LvanSjmcPAh_Zs Lisa Rzepka Faculteit: Sociale wetenschappen Studeert in Australië https://www.youtube.com/watch?v=6Cc8sqDEpHw&list=PL84wHVjJFlA-f2Zvx0EebdvuBoIsh48N_ Anahi Saravia Herrera                         Faculteit: University College Utrecht UCU student https://www.youtube.com/playlist?list=PL5vJKPuzKxXKNL1ITw82VSxlQUyTZJy-J Sebastien Packer Faculteit: Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Van Canada naar Utrecht

Lees meer

Yvonne de Jong (GW) vertelt

Bij de faculteit Geesteswetenschappen hebben we de laatste periode met name geïnvesteerd in docenten laten nadenken over het herontwerpen van hun cursus met IT. Hoe we dit hebben gedaan? Met de binnenstadeditie van de winter course ‘Versterk je onderwijs met IT’ voor docenten van GW, REBO en UCU; en in de workshops ‘(her)Ontwerp je onderwijs met blended learning’ (zelf een blended workshop) voor een grote groep beginnende docenten in de Leergang Universitair Onderwijs (LUO) GW. We zien dat een steeds grotere groep docenten aan de slag gaat met digitale tools. Met name het digitale toetsen groeit. Het is goed om te merken dat docenten de voordelen van digitaal toetsen ontdekken en hun weg hierin weten te vinden. De groei van het aantal digitale toetsen: collegejaar 15/16: 6 collegejaar 16/17: 46 collegejaar 17/18 (februari ’18): 73 Daarnaast is Pitch2Peer een tool die steeds vaker wordt ingezet. Docent Media- en Cultuurwetenschappen, Jasper van Vught, heeft P2P ingezet om studenten een video-opdracht te laten maken. Dit werd gemonitord via Pitch2 peer. Deze tool biedt studenten de mogelijkheid om (binnen de Blackboardomgeving) hun video’s te uploaden, maar ook om video’s van medestudenten te voorzien van peerfeedback. De docent kan de feedback in goede banen leiden door studenten bepaalde video’s toe te wijzen als onderdeel van een opdracht en hij kan feedbackcategorieën aanmaken. Dit resulteerde er in dat studenten meer feedback kregen en gerichter naar elkaars presentaties hebben gekeken. Ook zijn studenten actiever met de leerstof bezig geweest, moesten zij kritisch nadenken over de presentaties van anderen en leerden daardoor tegelijkertijd ook met andere ogen naar hun eigen presentatie kijken. https://educate-it.uu.nl/inspiratieproject/video-essays-peerfeedback/ Tevens maken we voorzichtig de stap naar meer studentbetrokkenheid bij het stimuleren van blended learning ten behoeve van het onderwijs. Via de student-assessor van GW zijn we in gesprek gegaan met studentleden van de opleidingscommissies. Dit heeft ertoe geleid dat deze groep studenten nu weet wat Educate-it doet en voorbeelden gehoord heeft van een aantal studenten die blended learning tegen zijn gekomen in hun onderwijs. Dit kunnen zij meenemen naar de opleidingscommissies waarvan zij deel uit maken. Tot slot wil GW de ruimte voor onderwijsinnovatie met behulp van blended learning aanwenden om docenten in staat te stellen goede onderwijsvormen te zoeken. Daarvoor worden ambassadeurs ingezet. Dit zijn docenten die goede ervaringen hebben met het zelf ontwikkelen van blended onderwijs en als ambassadeur optreden, maar ook concreet adviseren bij ontwikkelvragen van collega-docenten. Ook worden student-assistenten ingezet voor praktische ondersteuning. Per departement wordt bekeken welke cursussen hiermee komend collegejaar aan de slag willen om zo in collegejaar 2019-2020 een slag gemaakt te hebben. Daarover vertel ik een volgende keer graag meer. Heb je een vraag of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op!

Lees meer

Nieuws

12 april 2018

Kwaliteitsverbetering digitale toetsen

Als goed gebruik wordt gemaakt van digitale toetssystemen, kan dat een positief effect hebben op de toetskwaliteit. Dat blijkt uit een beschrijvend onderzoek dat Educate-it heeft uitgevoerd in de literatuur en via interviews met toetsexperts. Hierbij is gekeken naar de kwaliteitscriteria (maatstaven), kwaliteitsfactoren (die invloed uitoefenen op kwaliteitscriteria) en kwaliteitsindicatoren (gegevens die indicaties van kwaliteit geven). Uit dit onderzoek blijkt dat de digitale component een positief effect kan hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren. Vragenbank Automatisch toetsen samenstellen vanuit een vooraf opgebouwde vragenbank kan de toetsvaliditeit verhogen Leesbaarheid Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op en kunnen leiden tot een objectievere benadering van nakijken Objectiviteit Met één druk op de knop is er de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken, om zo de betrouwbaarheid van de toets te verhogen Vraaganalyse Direct na toetsafname heb je toegang tot overzichtelijke kwaliteitsindicatoren, met de mogelijkheid vragen te verbeteren voor een volgend toetsmoment Wel moet er bij iedere digitale mogelijkheid didactisch worden nagedacht, zoals blijkt uit dit voorbeeld: Multimedia Ook al lijkt het toevoegen van multimedia aantrekkelijk, er moet altijd worden afgewogen of het meerwaarde heeft. Een CT-simulatie bij geneeskunde heeft een grotere meerwaarde dan het toevoegen van een ‘grappig’ bedoelde afbeelding bij wiskunde Ook blijkt uit dit onderzoek dat transparantie complexer ligt bij digitale toetsing, maar dat deze problemen niet onoverkoombaar zijn. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren om de transparantie te verhogen. Formatief toetsen Laat studenten wennen aan het digitale toetssysteem door formatieve toetsing (vaker) in te zetten Beoordelingscriteria Studenten moeten van tevoren weten waar ze op worden beoordeeld en hoe de toets in elkaar steekt (bv. via een openbare rubric of syllabus) Concluderend geeft dit onderzoek inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van digitale toetsing. Docenten en docentondersteuners kunnen gebruikmaken van deze gegevens om digitale toetsing te verbeteren, zodat de toetsen van goede kwaliteit zijn en ook blijven. Aanleiding van dit onderzoek was een evaluatie onder studenten en docenten uit 2016, waaruit bleek dat zij positief staan tegenover digitale toetsing en Remindo. Maar ook dat ondanks de mogelijkheden die Remindo biedt, deze niet automatisch lijken te leiden tot een verbetering van de toetskwaliteit (Corbalan, De Kleijn en Manrique, 2016). Het onlangs afgeronde onderzoek wijst dus dat dit wel tot een kwaliteitsverbetering leidt als deze goed wordt ingezet. Als je interesse hebt om het interne onderzoeksrapport te lezen, kan je een e-mail sturen naar Educate-it.

10 april 2018

Kennisclips opnemen voor je onderwijs loont

Studenten die thuis een kort filmpje bekijken over een specifiek onderwerp, komen beter voorbereid naar het contactonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek onder UU-studenten waarbij kennisclips in hun onderwijs was geïntegreerd.  Ook gaven zij aan dat zij meer gemotiveerd zijn en zich meer in de stof verdiept hadden. Uit onderzoek naar het effect van kennisclips op de kwaliteit van het onderwijs blijkt ook een grote mate tevredenheid onder docenten en studenten. Deze en andere resultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd in de infographic Kwantitatieve onderzoeksresultaten van Educate-it van mei 2017. REBO-docent Sebastiaan Steenman zette kennisclips in en de resultaten waren uiterst positief: “Kennisclips bekijken hangt significant samen met hogere cijfers” concludeerde hij zoals te lezen valt in dit artikel. Eenkennisclipis een kort filmpje tussen 5 en 20 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt dan als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Voor het opnemen van kennisclips zijn Do-It-Yourselfstudio’s beschikbaar op de Uithof, bij UCU en in de binnenstad. Opnemen op de eigen werkplek is ook mogelijk met een MyMediasite-account. Het programma Educate-it kan docenten hierbij didactisch en praktisch ondersteunen. Sommige docenten ervaren een drempel om te beginnen met het opnemen van kennisclips. Het kost immers tijd. Leonie van Lent, universitair docent strafrecht, momenteel enthousiast over de mogelijkheden van kennisclip, was in eerste instantie terughoudend: “Ik dacht eerst dat het alleen maar een leuk, nieuw extraatje was. Maar door goede tips van Educate-it en goede voorbereiding heb ik nu een kennisclip die nog lang dienst kan doen – en heb ik veel ideeën opgedaan voor andere inzet van kennisclips in mijn onderwijs. Het opnemen viel echt enorm mee, dankzij de persoonlijke begeleiding van Educate-it”. Tijdwinst Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen ingezet worden, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. Uit cijfers blijkt dat een aanzienlijk percentage van de opgenomen kennisclips wordt hergebruikt in de jaren erna. Van alle bekeken kennisclips in dit collegejaar (september 2017 t/m februari 2018) zijn gemiddeld  40% hergebruikte kennisclips, die de afgelopen jaren zijn opgenomen. Er worden nu zelfs nog kennisclips ingezet in het onderwijs die in 2010 zijn opgenomen. Uit analyse van de cijfers die sinds 2010 bijgehouden worden, is een tendens zichtbaar van een toenemend aantal kennisclipopnames, een toenemend aantal hergebruikte kennisclips en een toenemend aantal bekeken kennisclips. Zo wordt van de 785 opgenomen kennisclips in 2017 58% (458) in dit collegejaar hergebruikt in het onderwijs, wat ruim 22.000 keer door studenten bekeken is. Docenten die vaker kennisclips inzetten geven aan dat het opnemen steeds makkelijker wordt en sneller gaat. Dat ervaarde USBO-docent Leonie Heres ook en vertelt daarover in haar vlog. Meer informatie over de inzet van kennisclips in het onderwijs vind je op de Educate-it site. Hier staat ook informatie over de DIY studio’s en ondersteuning. Verrijkte kennisclips Educate-it zet in op verrijkte kennisclips, waarbij studenten online de kennisclip bekijken en een bijbehorende opdracht maken. Dat kan bijvoorbeeld met de tool Scalable learning.  Onderzoek van Marjolein Haagsman, docent Biologie, wijst uit dat de leereffecten verbeteren door de inzet van verrijkte kennisclips met interactie.

1 februari 2018

Educate-it in vogelvlucht: behaalde resultaten en plannen voor de toekomst!

In deze film blikken we terug op de afgelopen jaren: wat heeft het programma bereikt en hoe hebben wij docenten in de afgelopen jaren ondersteund bij het innoveren van hun onderwijs? Vanaf 2018 start fase 2 van het programma Educate-it: wij hebben de ambitie de aankomende jaren nog veel meer docenten en studenten te bereiken en hen te ondersteunen hun onderwijs (verder) te versterken zodat straks alle betrokkenen binnen de UU goed voorbereid zijn op het onderwijs van de toekomst.

Meer nieuwsitems

Agenda

4 juni 2018

(Her)ontwerp je onderwijs met blended learning

Wil je meer interactie in je contactonderwijs? Studenten die beter voorbereid zijn op colleges? Weten wat studenten wel en niet kunnen, zodat je als docent hier beter op in kunt spelen? Flexibeler feedback kunnen geven? Blended learning kan bij al deze wensen een rol spelen. Tijdens deze workshop kijk je samen met collega-docenten onder begeleiding van docentprofessionalisering Educate-it naar je onderwijsontwerp. We zullen vanuit jouw leerdoelen het onderwijs (her)ontwerpen en kijken naar een effectieve afstemming tussen online- en face-to-face leeractiviteiten. Door in een kleine groep te kijken naar het eigen onderwijs, krijg je een idee hoe je kunt starten met je eigen (kleine) onderwijsvernieuwing. Locatie dag 1: Bestuursgebouw 4.40 Locatie dag 2: Bestuursgebouw 3.08 Schrijf je in voor deze workshop op de website van Train je collega week.

7 juni 2018

Een effectief feedbackproces in jouw cursus

In deze workshop ga je aan de hand van een stappenplan een feedbackproces ontwerpen dat past bij jouw onderwijs. Je leert hoe je (digitale) feedback effectief kunt toepassen en hoe je feedback kunt inzetten om het leren van je studenten te vergroten. We beginnen met een korte theoretische basis en daarna ga je aan de slag met een eigen stappenplan. Ook is er aandacht voor voorbeelden van feedbackprocessen in combinatie met digitale tools zoals die worden gebruikt binnen de UU. Locatie: Bestuursgebouw 4.40 Schrijf je in voor deze workshop op de website van Train je collega week.

11 juni 2018

Ontwerpen van effectieve kennisclip

In deze workshop leer je in welke situaties een kennisclip doeltreffend is. Tevens ervaar je wat een goede kennisclip met de lerende doet en ga je zelf de eerste stap zetten voor het ontwerpen van een effectieve en aantrekkelijke kennisclip voor je eigen onderwijspraktijk.

Meer agendaitems