Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Uitgelicht

Je onderwijs versterken? We doen het samen!

Educate-it is een UU-breed programma voor en door docenten en studenten, dat hen ondersteunt hun onderwijs te versterken en aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere UU-docenten, als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt.

Lees meer

Chris Phielix (FSW) vertelt

Maandag 3 september 2018 was het dan eindelijk zo ver, de start van de introductieweek luidde niet alleen het begin van het nieuwe collegejaar in, maar ook het begin van een nieuw tijdperk voor de UU: die van Bring Your Own Device (BYOD). Vanaf september gaat men er bij de faculteiten Beta, Geo en FSW vanuit dat studenten hun eigen laptop meenemen naar computerpractica (zie https://students.uu.nl/fsw/byod). Studenten die tijdens het practicum niet over een eigen laptop kunnen beschikken, kunnen er voor die dag één lenen van de UU.  Studenten kunnen met laptop en een internetverbinding via MyWorkplace (https://students.uu.nl/myworkplace) overal en altijd toegang krijgen tot de meest gebruikte software en applicaties, en zijn hiervoor niet langer afhankelijk van een computerleerzaal (CLZ). Voor docenten heeft het ook voordelen: zij kunnen practicumopdrachten als ‘huiswerk’ opgeven en deze in ‘reguliere’ onderwijsruimtes bespreken, dit maakt hen dus flexibeler in het organiseren van hun onderwijs. Eind september is er ook weer een mijlpaal bereikt binnen het digitaal toetsen. Vrijdag 21 september hebben in totaal 1400 studenten een digitale toets gemaakt, verdeeld over twee sessies (600 en 800 studenten). Dit was een absoluut record voor zowel de FSW als de UU. Overigens groeit het aantal digitale toetsen per jaar nog steeds binnen de FSW. Wil jij ook digitaal toetsen? Kijk dan eens op https://educate-it.uu.nl/digitaal-toetsen/. Bij de afdeling Methoden & Statistiek (M&S) is men dit collegejaar (2018-2019) gestart met het online oefenplatform Grasple waarin studenten uitleg krijgen over diverse statistische onderwerpen en kunnen oefenen met verschillende soorten vragen. Er staan meer dan 100 onderwerpen en ruim 2500 vragen in Grasple (Nederlands en Engels). Studenten kunnen op eigen locatie/in eigen tijd oefenen met thema’s die zij zelf als lastig ervaren. Hierdoor hoeft er tijdens contacttijd minder herhaald te worden. Bovendien beschikt Grasple over learning analytics waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt, voor student en docent, welke onderdelen nog niet goed worden beheerst. Voor meer info zie: https://educate-it.uu.nl/toolwijzer/#tool-statistiek-oefenen Ook dit collegejaar zet de FSW zich weer in om docenten optimaal te ondersteunen bij hun onderwijsprocessen, met als doel hun werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De inzet van innovatieve tools en didactische vaardigheden kunnen hier aan bijdragen. In dialoog met de docent bepalen we welke middelen (bijvoorbeeld tools) de gestelde wensen en (leer)doelen het beste dienen. Nieuwsgierig hoe we dat doen? Neem gerust contact op (icto.fsw@uu.nl) of neem een kijkje op onze facultaire website (https://educate-it-fsw.sites.uu.nl/).      

Lees meer

Nieuws

2 oktober 2018

Oktober: Maand van de kennisclips

Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt sinds 1 oktober overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie.  De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs. Themamaand oktober: kennisclips Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Oktober is de maand van de Kennisclips. Voor docenten die meer willen leren over het maken van een kennisclip en hoe ze deze effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops, online trainingen en andere activiteiten aangeboden, zoals Meet the expert en Open Studio. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? De volgende maand van de Kennisclips is in februari 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. In november staat het thema Feedback centraal.

4 september 2018

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 17 december 2018 je projectvoorstel indienen. Opzet: 2 pijlers De stimuleringsregeling Open en online onderwijs kent twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisuitwisseling en -deling met het hele hoger onderwijsveld. Pijler Online onderwijs: jaarthema ‘Online begeleiden van studenten’ Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen. Er is gekozen voor een jaarthema om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Dit jaar is het thema: online begeleiden van studenten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 700.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Pijler Open leermaterialen Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie wordt door het project gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Informatie en voorstel indienen Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om de interne procedure UU te volgen om ondersteuning en de benodigde CvB-handtekening te kunnen krijgen. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: Informatieflyer Pijler Online onderwijs 2019 (pdf) Informatieflyer Pijler Open leermaterialen 2019 (pdf) Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten: surf.nl/stimuleringsregeling/online-onderwijs surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen            

27 augustus 2018

Schrijf je in voor de Educate-it workshops ‘Activerend onderwijs’

Wil je het academisch jaar goed beginnen door je onderwijs te activeren? Schrijf je dan in voor een van de vier workshops die Educate-it in september aanbiedt binnen het thema ‘activerend onderwijs’. Activerend onderwijs kan zorgen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens contacttijd. Maandag 17 september – Workshop Activerend onderwijs. Tijdens deze workshop ga je op zoek naar manieren om je studenten te activeren. Daarnaast kijken we naar de verbinding tussen contactonderwijs en online onderwijs, zodat je jouw onderwijs effectief kunt vormgeven. Donderdag 20 september – Workshop Voting tools. Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Een votingtool kan hier een oplossing voor zijn! Met een votingtool kun je studenten vragen stellen tijdens je onderwijs. In deze workshop komen het waarom, wanneer en hoe van een votingtool aan bod. Maandag 24 september – Workshop Werkgroepruimte die werkt. Voor docenten die willen nadenken over hoe zij hun onderwijsruimte het best kunnen inrichten, zodat die de gebruikte werkvormen ondersteunt, is nu een online module ontworpen. Een vervolg op de module is deze workshop, waarin je je ontwerp kan aanscherpen en uitproberen. Dinsdag 25 september – Workshop Peerwise. Met Peerwise gaan studenten actief met de leerstof aan de slag doordat ze zelf toetsvragen ontwikkelen en deze vragen kunnen delen met elkaar. The workshops will be given in Dutch. English speaking teachers can contact Educate-it. Our educationalists will gladly advise you about activating education and the application of blended learning in your courses.  

Meer nieuwsitems

Agenda

7 november 2018

Open Studio Inloop

In de Open Studio maak je kennis met de mogelijkheden en faciliteiten van de Do-It-Yourself-studio en het opnameprogramma MyMediasite. Je leert enkele do’s en don’ts over de DIY opnames, je positionering voor de camera en je krijgt praktisch toepasbare tips die helpen met het delen van de kennisclips met je studenten. Zo kun je na de Open Studio zelf aan de slag met het opnemen van kennisclips voor je onderwijs. De Open Studio start om 9:00 uur en eindigt om 11:30 uur. Gedurende deze tijd kun je gerust komen wanneer het jou schikt. We zullen inspelen op jouw behoeften. Het is ook mogelijk gezamenlijk een programma door te nemen waarin technisch en praktisch alles aan bod komt, dit duurt ongeveer een uur. Binnenlopen voor een korte sfeerimpressie kan natuurlijk ook! Aanmelden is niet noodzakelijk, maar heb je specifieke vragen of wensen dan kan je dit van tevoren aan ons doorgeven via educate-itbalie@uu.nl.

8 november 2018

TLL inspiratiecafé

Het Teaching & Learning Lab organiseert iedere maand een inspiratiecafé. Afwisselend komt daar een verhaal van een docent, een student of een interessante onderwijstool aan bod. Maar bovenal is er gelegenheid om met collega’s van gedachten te wisselen over onderwijs onder het genot van een hapje en een drankje. Wanneer: Iedere tweede donderdag van de maand, (maar ivm Hemelvaart, dit keer de laatste donderdag van de maand) Hoe laat: Vanaf 16:00 Waar: Teaching & Learning Lab (Buys Ballotgebouw 3.19) Aanmelden?: Vrije inloop, ook na 16 uur

13 november 2018

Versterk je onderwijs met Blended Learning

Tijdens deze workshop kijk je samen met collega-docenten onder begeleiding van docentprofessionalisering Educate-it naar je onderwijsontwerp. Voorafgaand aan de workshop volg je een korte online training. In de workshop ga je aan de slag met je onderwijsontwerp en maak je een effectieve afstemming tussen online- en face-to-face leeractiviteiten. Door in een kleine groep te kijken naar het eigen onderwijs, krijg je een idee hoe je kunt starten met je eigen (kleine) onderwijsvernieuwing. Meld je minimaal 2 werkdagen van te voren aan voor deze workshop, zodat je nog tijd hebt om de online voorbereidingen te treffen en de trainer de ingeleverde opdracht van feedback kan voorzien. Wanneer je je aanmeld voor de workshop krijg je specifiekere informatie over de voorbereidingen. Wil je vast een kijkje nemen? Log dan in op het LLL-platform: LOG IN (NL) LOG IN (EN) The workshop is usually conducted in Dutch. If you’d prefer to take it in English, please email dp.educate-it@uu.nl for a personal appointment.

Meer agendaitems