Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

In mijn onderwijs wil ik ...

Uitgelicht

“Zo leer ik mijn studenten online effectief communiceren”

Effectief communiceren is één van de belangrijkste ‘21st century skills’. Vaak wordt gedacht dat deze vaardigheid alleen via face-to-face onderwijs geleerd kan worden. Recent ontwikkelde technologie maakt het echter mogelijk om dit ook online te doen, bijvoorbeeld via de tool DialogueTrainer voor gespreksscenario’s. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze tool binnen twee universiteitsbrede projecten (dit zijn de projecten Communicate I en II; 2013-2018). Als eerste heb ik deze tool centraal en grootschalig ingezet in het onderwijs, namelijk de cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ binnen de opleiding Psychologie. Om de effectiviteit van gespreksscenario’s te vergroten heb ik ze ingebed in e-modules. Hierin leren studenten om hun kennis en bekwaamheid over communiceren te vergroten via een divers en samenhangend pakket aan online werkvormen. Naast online scenario’s zijn dit bijvoorbeeld kennisclips, goede en foute gespreksvoorbeelden, opdrachten, vragenlijsten, quizjes, discussies, polls, toetsvragen, enzovoorts. Op deze manier ontdekken ze spelenderwijs hoe lastig communicatie is, leren ze (mis)communicatie beter begrijpen, krijgen ze inzicht in hun eigen communicatiegedrag en verbeteren ze de eigen-effectiviteit in gespreksvoering. Deze integrale en digitale aanpak is een krachtige manier van leren communiceren die het face-to-face onderwijs in communicatievaardigheden versterkt. De cursus is als volgt opgezet: wekelijks maken studenten de e-modules - bijvoorbeeld over luisteren, feedback geven en informatie verzamelen - ter voorbereiding op practica. Hiervoor hoeven ze niet op een vast moment en plaats aanwezig te zijn, ze maken deze in hun eigen tijd en tempo en zo vaak ze willen. Elk practicum sluit aan op de inhoud van een e-module. Uit onderwijsevaluaties blijkt dat studenten de e-modules prefereren boven hoorcolleges. Ook practicumdocenten merken het verschil: studenten zijn beter voorbereid, waardoor er meer tijd is voor oefenen en verdieping. Tot slot is een groot bijkomend voordeel dat ik collega-docenten eenvoudig toegang kan geven tot mijn e-modules. Dit vergemakkelijkt de vakinhoudelijke samenwerking en maakt actieve kennisdeling mogelijk over grenzen van opleidingen, faculteiten en zelfs universiteiten heen. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in de showcase die ik van de cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ heb gemaakt door je te registeren via deze link (SolisID): https://lll-platform-uu.nl/enrol/signup/?l=t9233arzGyWI. Benieuwd naar de mogelijkheden van DialoqueTrainer voor jouw onderwijs? Kijk op de Educate-it site of neem contact op met Educate-it voor praktische of didactische ondersteuning.

Lees meer

Onderwijsinnovatie helpt proefdieren - Benedikte Sam

Als Facultaire contactpersoon voor Educate-it bij Diergeneeskunde organiseer ik samen met een collega van de leerstoel Kwaliteitsbevordering van Diergeneeskundig Onderwijs maandelijks een Broodje Onderwijs. We richten ons op het informeren en inspireren van docenten over ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek naar onderwijs. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. In deze editie werden 3 recent ontwikkelde e-modules gepresenteerd, die als overeenkomst hadden dat ze allemaal een bijdrage leveren aan het terugdringen van dierproeven (ook zo’n speerpunt bij onze faculteit) en onze studenten in staat stellen om zich op meerdere manieren goed voor te bereiden op hun practica, een essentieel onderdeel van hun opleiding tot dierenarts. De eerste module was ontwikkeld door collega’s die betrokken zijn bij het 3Vcentrum dat zich richt zich op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van het gebruik van dierproeven. De module is zowel voor onze studenten als voor de externen beschikbaar en wil bijdragen aan het verbeteren van bewustzijn en kennis van humane eindpunten bij mensen die beroepsmatig met proefdieren werken. Na deze presentatie was er maar een heel klein bruggetje nodig om over te stappen naar de zelfstudiemodule ‘Gedrag en hanteren’ die studenten helpt zich goed voor te bereiden op practica met verschillende diersoorten. Doordat studenten vooraf kunnen zien welk gedrag ze kunnen verwachten, welke handelingen ze gaan leren, en hoe ze deze het beste kunnen uitvoeren, kan de docent in het practicum de student meer zelf laten oefenen. Een module die daar mooi op aansluit is die van ’klinische diagnostiek kat’. Het gedrag van de kat maakt dit dier als onderwijs(proef)dier vrij complex, omdat het dier snel gestrest raakt. Om minder katten in het onderwijs in te zetten en toch onze studenten goed te laten oefenen zijn 3 acties ingezet: studenten kunnen het klinisch onderwijs aan de kat thuis voorbereiden met behulp van de nieuwe e-learningmodule voor klinische diagnostiek. Deze bevat naast theorie en achtergronden ook veel filmpjes en opdrachten. Tijdens de practica zullen de meer ongerief veroorzakende handelingen niet meer bij de levende kat worden geoefend, maar worden dummie-dieren (de zgn fluffy cats) ingezet, zodat studenten onder begeleiding van de docent basishandelingen kunnen oefenen. Deze fluffy cats worden ook ingezet bij zgn. stationstoetsen in de bachelor, zodat studenten met behulp van de dummie ook in een toets kunnen laten zien dat zij de juiste technieken en kennis beheersen. Het is inspirerend om te zien dat docenten heel actief zijn om hun onderwijs te innoveren. Onze studenten reageren daar zeer positief op omdat ze zo vaak als ze zelf nodig achten in de module terug kunnen kijken of met de theorie kunnen oefenen. Ik probeer docenten zoveel mogelijk behulpzaam te zijn door ze te ondersteunen bij het verkrijgen van fondsen en (onderwijskundige, technische of praktische) hulp, maar ook door docenten met elkaar in contact te brengen als ze met vergelijkbare projecten aan de slag willen. En natuurlijk door ze o.a. via ‘Broodje Onderwijs’ een platform te bieden om over ontwikkelingen in hun onderwijs te vertellen. De volgende edities staan alweer gepland en gaan over heel andere onderwerpen: 22 januari: Chantal Duijn over haar promotieonderzoek naar EPA’s in het diergeneeskunde onderwijs 5 februari: Ruurd Jorritsma over zij-instroom in het masterprogramma Landbouwhuisdieren & Veterinaire Volksgezondheid Als afsluiting wil ik nog met jullie delen dat ook onze studenten onderwijs ontwerpen, bijv. bij het keuzevak didactiek. Een docent had hun hulp gevraagd: hoe zorg ik dat studenten beter voorbereid aan de start van een practicum verschijnen? En dit is wat ze er op bedacht hebben https://educate-it.uu.nl/wp-content/uploads/2019/01/voorbereiding-praktica-leerlijn-DHV.mp4 Veel plezier!

Lees meer

Nieuws

13 november 2020

Save the date: Versterk-je-onderwijs-week 1 t/m 5 februari 2021

“It was an interesting gathering with diverse people. Good discussions. I got some new ideas.”  “Good to share topics with different faculties.”  De Versterk-je-onderwijs-week begint een begrip te worden. Twee keer per jaar kunnen UU-docenten tijdens deze week allerlei workshops en lezingen volgen, gericht op de versterking van hun onderwijs. De afgelopen edities werden door docenten als inspirerend ervaren. De komende wintereditie vindt plaats van 1 tot en met 5 februari 2021. De Versterk-Je-Onderwijs-Week is ook deze keer online en wordt georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Alle docenten van de Universiteit Utrecht zijn welkom om de activiteiten bij te wonen. Benieuwd naar het programma? Vul dit formulier in en we houden je op de hoogte!

23 oktober 2020

Tijd om je in te schrijven voor de open online cursussen (MOOC's) van de Universiteit Utrecht!

Duik in de paradoxale wereld van het wereldvoedselprobleem waarbinnen thema’s als voedselschaarste en overconsumptie naast elkaar bestaan. Of leer vanuit een interdisciplinair perspectief meer over de ontwikkeling van kinderen. Schrijf je in voor de komende sessies van de MOOC's Unravelling solutions for Future Food problems and Understanding child development: from synapse to society aan de Universiteit Utrecht! De MOOCs starten op 2 november. Schrijf je nu gratis in! Naast deze twee MOOC's kun je je inschrijven voor één van de vijf andere MOOC’s van de UU.

23 oktober 2020

Webinars en Q&A's voor docenten

De komende maanden worden er door het Centre for Academic Teaching en partners weer verschillende webinars en online Q&A's georganiseerd voor docenten. Met dit aanbod sluiten we aan bij de vraag van docenten. Er zijn onder meer webinars over online toetsing, interactie met studenten en het gebruik van MS Teams. Webinar/Q&A gemist? Je kunt ze terugkijken via deze pagina.  Mocht het tijdstip van deze online events niet uitkomen, dan kunnen we je wellicht individueel van advies of ondersteuning voorzien. Neem daarvoor contact op met Teaching Support. Alle tips en sessie over het geven van onderwijs op afstand vind je hier. Informatie op de UU website Contact teaching support 2 november - Lunchbite: THERMOS project Datum en tijd: maandag 2 november, 12.45-13.15 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Online via MS Teams This month in the lunchbite: Marieke van der Schaaf and Lars de Vreugd will present the learning analytics dashboard which they developed to help students with study behavior and study progress. In these strange times of online education it can be difficult to create a learning environment that provides students with optimum support. The THERMOS-project aims to contribute to creating such an environment, by providing students at UU with insight and actionable feedback on their study behavior and progress. Students fill out a questionnaire within a learning analytics dashboard, about motivation, engagement and groupwork skills. By providing a visual representation of their self-assessment scores, students gain insight in which aspects of study behavior are strong and which could improve. If a student wants to improve or work on an aspect, follow-up activities are provided within the dashboard to do so. This academic year a pilot will be run within several study programs (e.g. Educational sciences, Biomedical sciences and Information sciences).  Do you want to hear more about this subject or do you have ideas about the teacher role in study behavior of the students? Please join Marieke and Lars in this webinar! 3 november - Q&A MS Teams: hoe zet je Teams in voor het geven van jouw onderwijs? Datum en tijd: dinsdag 3 november, 10.00 - 11.00 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Online via MS Teams We helpen je graag bij het ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs. In deze sessie beantwoorden we je vragen over MS Teams. Heb je behoefte aan praktische en didactische tips op het gebied van Teams, of ben je benieuwd naar ervaringen van collega’s? Deze sessie heeft de vorm van een vragenuur en vindt plaats op 3 november. MS Teams expert Lana Hoekstra (Educate-it) en een onderwijskundig adviseur (Onderwijsadvies & Training) zijn aanwezig om vragen over Teams te beantwoorden. Dit kunnen zowel technische vragen zijn (hoe ga ik uiteen in break out rooms) of meer didactische (hoe stimuleer ik interactie in een werkgroep in MS Teams). 5 november - Webinar: Studenten feedback geven & peerfeedback laten geven Datum en tijd: donderdag 5 november, 10.00 - 11.30 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  We helpen je graag bij het ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs. Je wilt je studenten feedback geven of studenten elkaar peerfeedback laten geven. Wat zijn manieren om dit online of in een hybride onderwijssituatie te doen? In dit webinar ontwerp je een (peer)feedbackproces dat past in jouw eigen onderwijssituatie. Je leert hoe je (digitale) feedback effectief kunt toepassen en kunt inzetten om het leerproces van studenten te optimaliseren. Het gaat dus met name om het inzetten van (peer)feedback om je eigen onderwijsdoelen te bereiken. Daarnaast is er aandacht voor de praktische en technische kant en worden digitale (peer)feedbacktools die door Educate-it ondersteund worden toegelicht. Dit webinar wordt verzorgd door onderwijskundig adviseurs Nanette Verhuls  en Annet van der Riet  . 10 november - Webinar: Toetsing op afstand Datum en tijd: dinsdag 10 november, 13.30 - 14.00 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  Toetsing op afstand: hoe pak je het aan? Welke mogelijkheden zijn er? Onderwijskundige adviseurs en deskundigen van Onderwijsdvies & Training (O&T)  en Educate-it staan voor je klaar om je van didactische én praktische informatie te voorzien en je vragen te beantwoorden. Alle vragen die niet direct te beantwoorden zijn, nemen we mee en zoeken we voor je uit. 12 november - Hoe geef ik een goede online werkgroep? Datum en tijd: donderdag 12 november, 11.00 - 12.30 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  In dit webinar gaan we in op verschillende elementen waarmee je een online werkgroep goed kunt laten verlopen. Hoe organiseer je een leuke kennismaking, hoe stimuleer je interactie met je studenten en welke werkvormen zijn geschikt voor in een online sessie? Je gaat zelf aan de slag met interactieve opdrachten en je krijgt handvatten om een goede online werkgroep te verzorgen. 12 november - Webinar: studenten kennisclips laten maken als toetsing Datum en tijd: donderdag 12 november, 15.30 - 17.00 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  We helpen je graag bij het ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs. Een manier om de interactie met en betrokkenheid van studenten te verhogen is hen kennisclips te laten maken. Lees meer over de effecten van het inzetten van door studenten gemaakte kennisclips als toetsmogelijkheid in het artikel ‘Student-generated video creation for assessment: can it transform assessment within Higher Education?  ' In dit webinar worden twee cursussen toegelicht waarin de geschreven toets vervangen is door te beoordelen kennisclips. Daarnaast worden do’s en don’ts bediscussieerd en aandacht besteed aan het beoordelen van deze kennisclips. Het webinar wordt verzorgd door onderwijskundig adviseur Elma Zijderveld. 19 november - Workshop Doeltreffend digitaal toetsen Datum en tijd: donderdag 19 november, 11.00 - 12.45 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop. In deze workshop krijg je een aantal vuistregels waaraan een goede MC-toets en toets met open vragen moet voldoen. In een oefening kijken we samen kritisch naar de kwaliteit van jouw eigen toetsvragen, zodat je deze kunt verbeteren en goede vragen kunt ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe je je eigen toetsvragen in Remindo kunt zetten en hoe je een toets op kunt bouwen. Tevens  laten we zien hoe je vragen kunt hergebruiken in andere toetsen. Zo kun je een itembank opbouwen waar je jarenlang profijt van kunt hebben. In de workshop ga je aan de slag met eigen vragen. Neem een eigen toets (of toets om te oefenen) mee naar de workshop!  3 december - Workshop: Toetsanalyse in Remindo Datum en tijd: donderdag 3 december, 11.00 - 12.45 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Wil je weten hoe je een toets in Remindo moet analyseren? Wat moet je doen als je toets slecht is gemaakt, of als veel studenten een vraag goed of juist fout hebben gemaakt? Heeft de toets een onderscheidend vermogen: dus differentieert de toets tussen goede en minder goede studenten? Hoe interpreteer je de psychometrische waarden (P, Cronbachs Alfa, Rit, Rir, Rat, Rar)? In deze workshop gaan we met deze vragen aan de slag. Na afloop kun je: Een toetsanalyse in Remindo interpreteren Eventuele problemen met de toets signaleren aan de hand van de analyse Slechte vragen herkennen en verbeteren voor een volgende keer De voor- en nadelen benoemen van: het achteraf verwijderen van vragen het aanpassen van de antwoordsleutel het aanpassen van de cesuur Deze workshop wordt gegeven door Mirne Cammen, Matthias van Veen en Ruben van Riel. 10 december - Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes Datum en tijd: donderdag 3 december, 11.00 - 12.45 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die Remindo biedt om te toetsen met vernieuwende vraagvormen en multimedia. Aan de hand van voorbeelden bespreken we de ins en outs van de verschillende vraagtypes die Remindo biedt. Na afloop kun je een weloverwogen keuze maken voor multimedia en vernieuwende vraagvormen in Remindo. Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop.

Meer nieuwsitems

Agenda

3 december 2020

Workshops Toetsanalyse in Remindo

Wil je weten hoe je een toets in Remindo moet analyseren? Wat moet je doen als je toets slecht is gemaakt, of als veel studenten een vraag goed of juist fout hebben gemaakt? Heeft de toets een onderscheidend vermogen: dus differentieert de toets tussen goede en minder goede studenten? Hoe interpreteer je de psychometrische waarden (P, Cronbachs Alfa, Rit, Rir, Rat, Rar). In de workshop een toets analyseren in Remindo gaan we met deze vragen aan de slag.   DOELSTELLINGEN Na afloop kun je: Een toetsanalyse in Remindo interpreteren Eventuele problemen met de toets signaleren aan de hand van de analyse Slechte vragen herkennen en verbeteren voor een volgende keer De voor- en nadelen benoemen van: het achteraf verwijderen van vragen het aanpassen van de antwoordsleutel het aanpassen van de cesuur Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.

10 december 2020

Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes

In de vijfde week van ieder blok wordt een workshop ‘Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes gegeven’. In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die Remindo biedt om te toetsen met vernieuwende vraagvormen en multimedia. Aan de hand van voorbeelden bespreken we de ins en outs van de verschillende vraagtypes die Remindo biedt. Na afloop kun je een weloverwogen keuze maken voor multimedia en vernieuwende vraagvormen in Remindo. Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop. Are you an English speaking teacher and are you interested in this workshop? You can fill in the form as well, please mention that you prefer the workshop in English. We will then see if we can provide the workshop in English, or we will schedule an individual meeting with you.

10 december 2020

Webinars en Q&A's voor docenten

De komende maanden worden er door het Centre for Academic Teaching en partners weer verschillende webinars en online Q&A’s georganiseerd voor docenten. Met dit aanbod sluiten we aan bij de vraag van docenten. Er zijn onder meer webinars over online toetsing, interactie met studenten en het gebruik van MS Teams. Webinar/Q&A gemist? Je kunt ze terugkijken via deze pagina.  Mocht het tijdstip van deze online events niet uitkomen, dan kunnen we je wellicht individueel van advies of ondersteuning voorzien. Neem daarvoor contact op met Teaching Support. Alle tips en sessie over het geven van onderwijs op afstand vind je hier. Informatie op de UU website Contact teaching support 2 november - Lunchbite: THERMOS project Datum en tijd: maandag 2 november, 12.45-13.15 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Online via MS Teams This month in the lunchbite: Marieke van der Schaaf and Lars de Vreugd will present the learning analytics dashboard which they developed to help students with study behavior and study progress. In these strange times of online education it can be difficult to create a learning environment that provides students with optimum support. The THERMOS-project aims to contribute to creating such an environment, by providing students at UU with insight and actionable feedback on their study behavior and progress. Students fill out a questionnaire within a learning analytics dashboard, about motivation, engagement and groupwork skills. By providing a visual representation of their self-assessment scores, students gain insight in which aspects of study behavior are strong and which could improve. If a student wants to improve or work on an aspect, follow-up activities are provided within the dashboard to do so. This academic year a pilot will be run within several study programs (e.g. Educational sciences, Biomedical sciences and Information sciences).  Do you want to hear more about this subject or do you have ideas about the teacher role in study behavior of the students? Please join Marieke and Lars in this webinar! 3 november - Q&A MS Teams: hoe zet je Teams in voor het geven van jouw onderwijs? Datum en tijd: dinsdag 3 november, 10.00 – 11.00 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Online via MS Teams We helpen je graag bij het ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs. In deze sessie beantwoorden we je vragen over MS Teams. Heb je behoefte aan praktische en didactische tips op het gebied van Teams, of ben je benieuwd naar ervaringen van collega’s? Deze sessie heeft de vorm van een vragenuur en vindt plaats op 3 november. MS Teams expert Lana Hoekstra (Educate-it) en een onderwijskundig adviseur (Onderwijsadvies & Training) zijn aanwezig om vragen over Teams te beantwoorden. Dit kunnen zowel technische vragen zijn (hoe ga ik uiteen in break out rooms) of meer didactische (hoe stimuleer ik interactie in een werkgroep in MS Teams). 5 november - Webinar: Studenten feedback geven & peerfeedback laten geven Datum en tijd: donderdag 5 november, 10.00 – 11.30 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  We helpen je graag bij het ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs. Je wilt je studenten feedback geven of studenten elkaar peerfeedback laten geven. Wat zijn manieren om dit online of in een hybride onderwijssituatie te doen? In dit webinar ontwerp je een (peer)feedbackproces dat past in jouw eigen onderwijssituatie. Je leert hoe je (digitale) feedback effectief kunt toepassen en kunt inzetten om het leerproces van studenten te optimaliseren. Het gaat dus met name om het inzetten van (peer)feedback om je eigen onderwijsdoelen te bereiken. Daarnaast is er aandacht voor de praktische en technische kant en worden digitale (peer)feedbacktools die door Educate-it ondersteund worden toegelicht. Dit webinar wordt verzorgd door onderwijskundig adviseurs Nanette Verhuls  en Annet van der Riet  . 10 november - Webinar: Toetsing op afstand Datum en tijd: dinsdag 10 november, 13.30 – 14.00 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  Toetsing op afstand: hoe pak je het aan? Welke mogelijkheden zijn er? Onderwijskundige adviseurs en deskundigen van Onderwijsdvies & Training (O&T)  en Educate-it staan voor je klaar om je van didactische én praktische informatie te voorzien en je vragen te beantwoorden. Alle vragen die niet direct te beantwoorden zijn, nemen we mee en zoeken we voor je uit. 12 november - Hoe geef ik een goede online werkgroep? Datum en tijd: donderdag 12 november, 11.00 – 12.30 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  In dit webinar gaan we in op verschillende elementen waarmee je een online werkgroep goed kunt laten verlopen. Hoe organiseer je een leuke kennismaking, hoe stimuleer je interactie met je studenten en welke werkvormen zijn geschikt voor in een online sessie? Je gaat zelf aan de slag met interactieve opdrachten en je krijgt handvatten om een goede online werkgroep te verzorgen. 12 november - Webinar: studenten kennisclips laten maken als toetsing Datum en tijd: donderdag 12 november, 15.30 – 17.00 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  Online via MS Teams  We helpen je graag bij het ontwerpen en uitvoeren van online onderwijs. Een manier om de interactie met en betrokkenheid van studenten te verhogen is hen kennisclips te laten maken. Lees meer over de effecten van het inzetten van door studenten gemaakte kennisclips als toetsmogelijkheid in het artikel ‘Student-generated video creation for assessment: can it transform assessment within Higher Education?  ‘ In dit webinar worden twee cursussen toegelicht waarin de geschreven toets vervangen is door te beoordelen kennisclips. Daarnaast worden do’s en don’ts bediscussieerd en aandacht besteed aan het beoordelen van deze kennisclips. Het webinar wordt verzorgd door onderwijskundig adviseur Elma Zijderveld. 19 november - Workshop Doeltreffend digitaal toetsen Datum en tijd: donderdag 19 november, 11.00 – 12.45 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop. In deze workshop krijg je een aantal vuistregels waaraan een goede MC-toets en toets met open vragen moet voldoen. In een oefening kijken we samen kritisch naar de kwaliteit van jouw eigen toetsvragen, zodat je deze kunt verbeteren en goede vragen kunt ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe je je eigen toetsvragen in Remindo kunt zetten en hoe je een toets op kunt bouwen. Tevens  laten we zien hoe je vragen kunt hergebruiken in andere toetsen. Zo kun je een itembank opbouwen waar je jarenlang profijt van kunt hebben. In de workshop ga je aan de slag met eigen vragen. Neem een eigen toets (of toets om te oefenen) mee naar de workshop!  3 december - Workshop: Toetsanalyse in Remindo Datum en tijd: donderdag 3 december, 11.00 – 12.45 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan! Wil je weten hoe je een toets in Remindo moet analyseren? Wat moet je doen als je toets slecht is gemaakt, of als veel studenten een vraag goed of juist fout hebben gemaakt? Heeft de toets een onderscheidend vermogen: dus differentieert de toets tussen goede en minder goede studenten? Hoe interpreteer je de psychometrische waarden (P, Cronbachs Alfa, Rit, Rir, Rat, Rar)? In deze workshop gaan we met deze vragen aan de slag. Na afloop kun je: Een toetsanalyse in Remindo interpreteren Eventuele problemen met de toets signaleren aan de hand van de analyse Slechte vragen herkennen en verbeteren voor een volgende keer De voor- en nadelen benoemen van: het achteraf verwijderen van vragen het aanpassen van de antwoordsleutel het aanpassen van de cesuur Deze workshop wordt gegeven door Mirne Cammen, Matthias van Veen en Ruben van Riel. 10 december - Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes Datum en tijd: donderdag 3 december, 11.00 – 12.45 uur Voertaal: NL/EN Meld je aan!  In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die Remindo biedt om te toetsen met vernieuwende vraagvormen en multimedia. Aan de hand van voorbeelden bespreken we de ins en outs van de verschillende vraagtypes die Remindo biedt. Na afloop kun je een weloverwogen keuze maken voor multimedia en vernieuwende vraagvormen in Remindo. Inschrijven is mogelijk tot de maandag voorafgaand aan de workshop.

Meer agendaitems